Pompy ciepła mogą zastąpić nam gaz z Rosji! Czy to realne?

Sposoby na uniezależnienie się od surowców energetycznych z Rosji są w ostatnim czasie na wagę złota.  Patowa sytuacja na rynku surowców energetycznych może okazać się korzystne do rozwoju nowych technologii, szukania rozwiązań na rynkach krajowych i na przyspieszenie transformacji energetycznej.  PORT PC, będąc członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), prezentuje jakie działania według tej organizacji pozwolą maksymalizować korzyści płynące z technologii pomp ciepła.  Co rekomenduje organizacja, na rzecz zwiększania roli pomp ciepła?

Zdjęcie autora: PORT PC

PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Czy pompy ciepła mogą zastąpić gaz z Rosji? Czemu nie. Mało tego - rola pomp ciepła w redukowaniu zależności od paliw z Rosji jeszcze nigdy nie była tak mocno i wprost podkreślana jak obecnie w działaniach Komisji Europejskiej jak i wielu państw UE. 

Polska dostrzega ogromny potencjał tej technologii w kontekście budowania bezpieczeństwa energetycznego, walki ze smogiem oraz dekarbonizacji sektora budynków. Można mieć nadzieje, że rola pomp ciepła w ogrzewaniu budynków zostanie też odpowiednio uwzględniona w nowelizacji Polityki Energetycznej Polski 2040.

PORT PC przedstawia zestaw rekomendacji skierowanych do decydentów odpowiadających za działania na poziomie UE, a także na poziomie krajowym. W przypadku Polski mogą posłużyć do wypracowania stanowiska rządu oraz polskich posłów do Parlamentu Europejskiego wobec propozycji w ramach REPowerEU, które będą przedstawiane i negocjowane od maja br. 

Rekomendacje pokazują też jakie są potrzeby w zakresie polskiej legislacji, przygotowania i wdrażania programów wsparcia i finansowania inwestycji na naszym szczeblu krajowym z udziałem m.in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i Gospodarki, NFOŚiGW, czy NCBR.

Wykorzystajmy doświadczenia innych Państw 

W wystosowanym dzisiaj komunikacie PORT PC zachęca do skorzystania z doświadczeń innych Państw i zaczerpnięcia  sprawdzonych już rozwiązań. Organizacja zauważa, że można wprowadzić zakaz stosowania paliw kopalnych w nowych budynkach, a za datę początkową rekomenduje rok 2025. 

W warunkach polskich niezwykle pomocne mogłoby się okazać także obniżenie podatku VAT od instalacji pompy ciepła i zużytej energii elektrycznej do 0% w ciągu najbliższych 5 lat. Jest to możliwe na podstawie niedawnej decyzji w sprawie dyrektywy VAT. 

Ponadto eksperci zwracają uwagę na konieczność obniżenia współczynnika nakładu wsp. energii pierwotnej nieodnawialnej (wi) w przypadku energii elektrycznej w metodologii świadectw charakterystyki energetycznej budynków

REPowerEU  - czyli żegnaj rosyjski gazie!

REPowerEU proponuje ambitny cel uniezależnienia Europy od rosyjskiego gazu. Obejmuje on przyspieszony cel zainstalowania 10 milionów pomp ciepła do roku 2026, mający na celu podwojenie wskaźnika instalacji, oraz łącznie 30 milionów nowo zainstalowanych pomp ciepła (centralnego ogrzewania wodnego) do roku 2030/31. Ekstrapolując to na wszystkie technologie pomp ciepła, niezbędne do przejścia na odnawialne i efektywne ogrzewanie i chłodzenie, dałoby to ponad 18 milionów pomp ciepła do 2026 roku i 53 miliony pomp ciepła do 2031 roku.

Jakie byłyby efekty?

Wpływ zastosowania pomp ciepła na zmniejszenie zapotrzebowania na gaz ziemny można uprościć w następujący sposób:

  • milion wdrożonych pomp ciepła do ogrzewania budynków zmniejsza zapotrzebowanie na gaz o ok. 1,1-1,5 mld m3 (w przypadku instalacji w nowych budynkach jednorodzinnych) oraz o ok. 2-2,5 mld m3 (w przypadku wymiany kotłów w istniejących budynkach).
  • milion wdrożonych pomp ciepła do podgrzewania wody użytkowej zastępuje zapotrzebowanie na ok. 0,3-0,4 mld m3 gazu.
  • przemysłowe pompy ciepła o dużym zapotrzebowaniu na ciepło zwielokrotniają ten efekt. Pompa ciepła o mocy 50 MW przynosi takie same korzyści jak 2 500-5 000 mniejszych pomp, w zależności od tego, czy jest wykorzystywana do dostarczania ciepła do nowych czy starych budynków.

Źródło: PORT PC

Zobacz również