Pompy ciepła ogrzewają Kompleks Sportowy

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pompy ciepła ogrzewają Kompleks Sportowy

Dla jednych z nas to, czym oddychamy, jest tylko powietrzem, natomiast dla innych powietrze jest ważnym źródłem ciepła.

Wbrew pokutującemu wciąż u nas poglądowi instalacja grzewcza oparta na pompie ciepła powietrze-woda jest wydajnym i efektywnym rozwiązaniem. Przekonano się już o tym w Europie Zachodniej, gdzie takie instalacje są najpopularniejszym systemem grzewczym. W Polsce technologia ta jest jeszcze mało rozpowszechniona, ale powoli zaczyna się to zmieniać.

Pompy ciepła powietrze/woda wykorzystują energię słoneczną nagromadzoną w powietrzu zewnętrznym. Urządzenia te są w stanie pobierać zasoby ciepła z powietrza nawet, gdy jego temperatura wynosi -20oC. Ich wydajność spada oczywiście wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, ale na przykład na Wybrzeżu jedynie średnio 41 dni w roku temperatura spada poniżej 0oC. Rozkład roczny temperatur wykazuje, że średnia temperatura w sezonie grzewczym jest dodatnia.

Systemy grzewcze z tego typu pompami ciepła cechują się wyjątkowo niskimi kosztami montażu i jednocześnie nie wymagają wykonania kosztownych kolektorów czy studni, gdyż pompa cieplna zasysa powietrze bez obiegu pośredniego. Jedną z zalet tych urządzeń są właśnie niskie koszty prac budowlanych i instalacyjnych – oprócz braku skomplikowanej instalacji dolnego źródła niepotrzebne są również elementy występujące w przypadku tradycyjnych kotłowni, takie jak komin, wentylacja pomieszczenia centrali cieplnej czy magazyn paliwa. Pompy ciepła mogą być ustawione zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku.

Rozwój technologii i popularność pomp powietrznych powoduje, że niektórzy producenci oferują urządzenia, które nie tylko są efektywne, ale i efektowne. Doskonałym przykładem może być kompleks sportowy w Kościerzynie. Budowę stadionu miejskiego rozpoczęto w 2006 roku. Po dwóch latach, podczas oficjalnej uroczystości w sierpniu 2008 roku, oddano do użytku budynek zaplecza socjalnego o powierzchni całkowitej ok. 1100 m2.

Całość jest ogrzewana dwoma pracującymi pompami ciepła powietrze-woda Alpha-InnoTec LW 330A, każda o mocy grzewczej 33 kW (przy A2/W35) wraz z dodatkowym kotłem olejowym 33 kW Viola 200. Ustawione na zewnątrz pompy ciepła pracują w kaskadzie, a poza ogrzewaniem zaopatrują także w ciepłą wodę użytkową nowo powstałe zaplecze socjalne.

Instalacja centralnego ogrzewania kompleksu sportowego składa się z obiegu mieszanego: niskotemperaturowych grzejników na wszystkich kondygnacjach oraz ogrzewania podłogowego na najniższym poziomie. W obiegu c.w.u. zainstalowano dwa 500-litrowe zasobniki WWS 507 firmy Alpha-InnoTec oraz dodatkowy podgrzewacz 300-litrowy do współpracy z kotłem olejowym w celu dezynfekcji całego zładu. (...)

 

Cały artykuł - GLOBEnergia 2/2009

wykorzystanie pomp ciepła