Pompy ciepła – optymalna koncepcja dla budynków pasywnych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Technologia pomp ciepła otrzymała w Europie „zielone światło” – została uznana za technologię pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (zwanej dyrektywą RES). Włączenie pomp ciepła do dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych ma uświadomić poszczególnym państwom członkowskim Unii Europejskiej znaczenie tej technologii.
 
 
Zmiany polityki wpływają na europejski rynek grzewczy
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły zmienioną dyrektywę EPBD RECAST w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 19 maja 2010 roku. Nowa dyrektywa wymusi wprowadzenie bardzo surowych przepisów budowlanych dotyczących nowych budynków oraz budynków poddawanych poważnym remontom („ważniejszym renowacjom” według tekstu dyrektywy) począwszy od 2011 lub 2018 roku. w przypadku budynków publicznych. Choć pozostało jeszcze kilka lat zanim ujrzymy pełne skutki przyjęcia tej dyrektywy, już teraz można dostrzec wprowadzanie procedur „szybkiej ścieżki” w wielu regionach całej Europy. Władze miejskie Sztokholmu podjęły już decyzję, że wszystkie nowe budowle wznoszone na gruntach komunalnych muszą spełniać bardzo rygorystyczne przepisy budowlane, o wiele bardziej wymagające od ogólnie obowiązującego prawa budowlanego. (…)

 

Efekty proponowanej definicji   budynków pasywnych w Szwecji
Celem  projektu  jest  określenie  praktycznych i ekonomicznych sposobów modernizacji budynków w taki sposób, aby spełniały kryteria uznania za budynki o niemal  zerowym zużyciu energii (tj. budynki pasywne). W tym wstępnym studium pominięto nowe budynki, gdyż branża produkcji  pomp  ciepła  już  opracowała  ogólną  koncepcję  wprowadzania  pomp  ciepła   w tym segmencie rynku.
Budynki  wybudowane  według  star- szych  norm  stanowią  większe  wyzwanie  i  dają  większe  możliwości  uzyskania  po- ważnych oszczędności energii w sektorze  budowlanym. Charakterystyki energetyczne istniejących budynków cechuje bardzo  duże zróżnicowanie, wobec czego oczekuje się co najmniej dwóch różnych definicji  budynku o niemal zerowym zużyciu energii: jednej dla nowych obiektów i drugiej  dla starszych budynków. (...)

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na europejskich rynkach pomp ciepła i zmiany polityki energetycznej, jesteśmy przekonani, że są dobre podstawy, aby pomyślnie oceniać perspektywy rozwoju tych rynków. Przepisy prawa wymagają od państw członkowskich Unii Europejskiej, aby wprowadziły poważne zmiany w sposobach korzystania z energii. Pompy ciepła to technologia, która pozwala realizować cele obejmujące ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę efektywności energetycznej. Pompy ciepła to technologia, której nie wolno przeoczyć w żadnym kraju. Obecna sytuacja gospodarcza spowodowała zahamowanie rozwoju rynku pomp, lecz nacisk na poprawę efektywności energetycznej zmusi państwa członkowskie do pobudzenia tego rynku.

 

Źródło: EHPA NEWS
Opracowanie: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
Martin Forsén SVEP


Czytaj całość w numerze 2012/6