Pompy ciepła rozwinęły się nie tylko pod kątem ekonomii i ekologii, ale również pod względem dostępnej mocy wyjściowej, poziomów temperatury pracy i elastyczności użytkowania w bardzo różnych zastosowaniach. Oto jedno z nich!

Ciepło odpadowe powstałe w wyniku produkcji

W 2018 r. Firma Kiilto zrobiła duży krok naprzód w zakresie ochrony środowiska, wykorzystując ciepło odpadowe powstałe w wyniku produkcji kleju w zakładzie Lempäälä.

Unikatowy na skalę światową system hybrydowy wykorzystuje technologię pomp ciepła wraz z ogrzewaniem i chłodzeniem geotermalnym. Jednym z etapów wytwarzania klejów jest proces polimeryzacji, podczas którego uwalniana jest duża ilość energii cieplnej. Podczas polimeryzacji reaktor musi być chłodzony mechanicznie.

Energia cieplna z odzysku (Fot. Kiilto)

Do chłodzenia wykorzystuje się przemysłowe pompy ciepła, które odzyskują ciepło odpadowe pochodzące z instalacji i wody znajdującej się w tej instalacji. Pobór większej mocy na cele chłodnicze możliwy jest z gruntu. System hybrydowy zastępuje gaz ziemny, w procesach ogrzewania i chłodzenia.

Zwiększona wydajność systemu chłodzenia pozwala na efektywniejsze procesy produkcyjne

  • Kiilto ogrzewa ciepłem odpadowym wodę i obiekty przemysłowe o powierzchni 3,2 hektara.
  • Dzięki ponownemu wykorzystaniu energii Kiilto oszczędza każdego roku ponad 1800 MWh energii, co przekłada się na roczną redukcję rachunków za energię o 88000 euro.
  • Dzięki systemowi hybrydowemu emisja CO2 spadła o ponad 350 000 kg rocznie.

Ulepszone chłodzenie znacznie zwiększyło wydajność produkcji procesu polimeryzacji. Jego wielką zaletą jest to, że plany produkcyjne nie muszą już być już zależne od wydajności procesu chłodzenia.

Schłodzona woda pozostaje teraz w stałej temperaturze podczas całego procesu, co zwiększa jednolitość produkcji.

 

Redakcja GLOBEnergia