Pompy ciepła typu MONOBLOK, to urządzenia instalowane są na zewnątrz budynków, dla których źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne. To urządzenia masywne, estetyczne, dobrze zaizolowane akustycznie i termicznie. Cały układ chłodniczy wykonywany jest fabrycznie przez producenta, przez co prawdopodobieństwo ewentualnego rozszczelnienia jest bardzo małe.

Zalety pomp ciepła typu MONOBLOK

  • Urządzenia do ustawienia na zewnątrz budynku – jedna jednostka,
  • Urządzenia masywne i dobrze zaizolowane akustycznie i termicznie,
  • Układ chłodniczy wykonany fabrycznie przez producenta,
  • Są dostępne w szerokim zakresie mocy od małych indywidualnych urządzeń 6 kW po duże urządzenia do zastosowań przemysłowych o mocy 60 kW. Można je łączyć w kaskady.
  • Nie wymagają karty urządzenia i kontroli szczelności

Ze względu na fabrycznie zamknięty system chłodniczy w monoblokach, instalator nie musi posiadać specjalnych uprawnień wymaganych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014, które nakłada obowiązek certyfikacji osób, które zajmują się instalowaniem, serwisowaniem, konserwacją, naprawą, likwidacją lub kontrolą szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane. MONOBLOKI są nieco droższą propozycją powietrznych pomp ciepła, ale ze względu na liczne zalety, są warte rozważenia.

Ryzyko zamrożenia układu

Pompy ciepła typu MONOBLOK transportują ciepło do budynku za pomocą wody grzewczej. Cały układ chłodniczy w monoblokach znajduje się w jednej jednostce – jednostce zewnętrznej. Z tego względu wymagają dobrej izolacji termicznej, w związku z ryzykiem zamarznięcia przewodów przez wyprowadzane z urządzenia rury z wodą grzewczą. Ryzyko zamrożenia pojawia się szczególnie w przypadku braku dostaw energii elektrycznej. Są jednak sposoby, które mogą to ryzyko maksymalnie ograniczyć!

Sposoby zabezpieczenia przed uszkodzeniem

Dlaczego producenci produkują dwa rodzaje pomp ciepła powietrznych: split i monoblok?
Jakie są różnice jak i cechy wspólne tych dwóch rodzajów urządzeń?
Jak zabezpieczyć układy z monoblokami przed uszkodzeniem wynikającym z zamrożenia czynnika?

Zapraszamy na bezpłatny webinar z cyklu Webinarowa Środa z udziałem eksperta – Dawida Pantery – Inżyniera Produktu Viessmann, który szczegółowo omówi kwestie ochrony układu przed zamrożeniem w pompach ciepła typu MONOBLOK.


DATA: 3 lutego 2021 r.

GODZINA: 11:00

PLAN SPOTKANIA:

11:00-11:30 – prelekcja

11:30-11:45 sesja Q&A z ekspertem

UWAGA – rejestracja jest obowiązkowa, a liczba miejsc ograniczona.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ – TUTAJ!

Redakcja GLOBEnergia