Do najnowszych perełek architektonicznych królewskiego miasta zaliczyć należy wybudowane kilka lat temu Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” znajdujące się na terenie tzw. „Białych Mórz” w sąsiedztwie Łagiewnik (poeksploatacyjne tereny dawnych zakładów Solvay). Centrum jest najważniejszym w Polsce i na świecie ośrodkiem żywej pamięci osoby i dzieła Papieża Polaka. Podczas ŚDM było jednym z punktów najczęściej odwiedzanych przez pielgrzymów, również tam Papież Franciszek odprawił uroczystą mszę świętą.

Nowoczesne Centrum Jana Pawła II jest dzisiaj jedną z wizytówek naszego kraju. Na uwagę zasługują też zastosowane tam technologie m.in. system grzewczo-chłodzący bazujący na gruntowych pompach ciepła. Kompleks obiektów Centrum JPII charakteryzuje się wysokim zapotrzebowaniem na ciepło. Już na etapie projektowania instalacji grzewczej wzięto pod uwagę zapewnienie możliwie niskich kosztów eksploatacji systemu. Zastosowane rozwiązanie z założenia miało być również ekologiczne.

Inwestor zdecydował się na zastosowanie kaskady 4 pomp ciepła o mocy około 600 kW. Dolnym źródłem ciepła jest 56 odwiertów o łącznej głębokości 9 520 metrów. Moc urządzeń została dobrana tak, by możliwe było pokrycie 100% zapotrzebowania obiektu na ciepło. Latem pompy ciepła odpowiadają za dostarczanie chłodu dla instalacji wody lodowej. Odwrócenie obiegu nie tylko zapewnia komfort w pomieszczeniach – odprowadzając ciepło do odwiertów regeneruje się dolne źródło ciepła. Zabieg ten powoduje, że zimą charakteryzuje się ono wyższymi parametrami temperaturowymi co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne w okresie grzewczym.

Fot. 2

Pomieszczenie źródeł ciepła, źródło: Vatra S.A.

Układ węzła cieplnego w znacznym stopniu rozprowadza ciepło przez ogrzewanie podłogowe (około 70% powierzchni, w tym dwa kościoły – górny i dolny). Ogrzewanie i chłodzenie realizowane jest również za pomocą nagrzewnic i chłodnic wentylacji mechanicznej oraz klimakonwektorów naściennych i sufitowych. W obiektach zastosowano również ogrzewanie grzejnikowe.

Pompa ciepła może być jedynym źródłem ciepła dla kompleksu, jednak alternatywnie zastosowano również agregat kogeneracyjny. Agregat z gazu ziemnego produkuje prąd na potrzeby kompleksu i może wspomagać ogrzewanie w sezonie zimowym.

Dwuletnie obserwacje pracy instalacji z pompami ciepła pokazują, że system działa bez zarzutu, co z kolei poskutkowało wyborem takiego samego źródła ciepła i chłodu w drugim etapie inwestycji. Drugi etap, który jest obecnie realizowany, tj. Muzeum Jana Pawła II, funkcjonuje w oparciu o kaskadę 5 pomp ciepła o mocy 160 kW każda, które zapewniają w 100% zapotrzebowanie na energię grzewczą i chłodniczą.

Źródło: informacja prasowa Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła