Jednym z nich jest zewnętrzna kotłownia na paliwo stałe, co jednak wymaga zapewniania obsługi, która będzie nadzorować pracę kotła. Inną opcją są kotłownie na olej opałowy lub gaz płynny. To rozwiązanie wymusza jednak zmagazynowanie odpowiedniej ilości paliwa i jego cykliczne uzupełnianie. W kwestiach eksploatacji są to również jedne z droższych rozwiązań.

Coraz częściej duże obiekty ogrzewane są za pomocą pomp ciepła. Mnogość rozwiązań powoduje, że w zależności od możliwości i sytuacji, możemy zastosować jedno z kilku rozwiązań, pozyskiwać energię czy to z ziemi, wody, czy z powietrza. W niniejszym artykule zostaną przedstawione możliwości, jakie niosą ze sobą pompy ciepła, a których nie uzyskamy przy pomocy innych źródeł.

Jantar Park – perła Mierzei Wiślanej?

Inwestycja apartamenty Jantar Park powstała na Pomorzu, na terenie Mierzei Wiślanej. Projekt wymagał indywidualnego rozwiązania. Celem było zapewnienie ogrzewania obiektu o powierzchni 6 000 m2 oraz odpowiedniej ilości ciepłej wody dla 128 lokali. Zaprojektowane i zamontowane zostały trzy pompy ciepła typu solanka/woda, modele SI 130 TUR+ (prod. Dimplex) o łącznej wydajności grzewczej 325,5 kW dla parametrów B0W35.

Pompy ciepła Dimplex typu solanka/woda, modele SI 130 TUR+

Ze względu na małą powierzchnię działki, a duże zapotrzebowanie na energię, dolnym źródłem są sondy pionowe w liczbie 76 sztuk, o łącznej długości 7 600 m. Dolne źródło zostało wkomponowane w infrastrukturę otaczającą budynek, znajduje się pod parkingami i terenami zielonymi.

Ogrzewanie i chłodzenie – komfort w każdej porze roku

Wszystkie lokale są ogrzewane płaszczyznowo przez system ogrzewania podłogowego, co zapewnia wysoką sprawność całego układu grzewczego. Ze względu na coraz cieplejsze lata i większe wymagania dotyczące komfortu, wymogiem staje się również klimatyzacja lokali. Po raz kolejny pompy ciepła pokazują swoją przewagę nad innymi źródła ciepła, ponieważ – ze względu na specyfikę swojej pracy – są w stanie pracować poza trybem grzania w trybie chłodzenia, przygotowując wodę obiegową o niskim parametrze.

Instalacja wodna w budynkach Jantar Park została wyposażona w dodatkową linię wodną, umożliwiającą dystrybucję zimnej wody o temperaturze 9/14oC, tzw. układ czterorurowy. Komfort latem jest zapewniany przez klimakonwektory. Pompy ciepła w standardzie posiadają dodatkowe wymienniki ciepła odpadowego, dzięki którym podczas pracy w trybie chłodzenia zostaje odzyskane ciepło pobrane z lokali.

Zatem każdy z procesów został zoptymalizowany do maksimum, zapewniając wysoką sprawność całego układu grzewczego i chłodniczego oraz niskie koszty eksploatacji.

Autor: Michał Niedźwiadek – Firma partnerska Dimplex – Warm Serwis

Dimplex

Po prostu wyższa wydajność