Budowa szkoły podstawowej w Jarostach była możliwa dzięki historii nietypowej. W 2001 roku żona właściciela IKEA, Margharet Kamprad, goszcząc w ówczesnej szkole podstawowej, poruszona fatalnymi warunkami, w jakich uczyły się dzieci, zdecydowała się przekazać placówce 15 tys. zł.

W ślad za jej przykładem poszły kolejne osoby i instytucje, co zaowocowało powołaniem do życia Fundacji Oświatowej „Jarosty” , która za główny cel postawiła sobie wybudowanie nowej szkoły. Prace ruszyły  pełną  parą  od  momentu  przekazania  dotacji  przez  IKEA – 8 milionów złotych.
Dobór  sposobu  ogrzewania  budynku  był  kluczową decyzją, którą musiał podjęć inwestor. Przygotowano wiele obliczeń i koncepcji zanim zdecydowano  się  na  rozwiązanie  docelowe.  Wykonanie  centrali  grzewczej  wraz  z  pompą  ciepła  zasilaną  zewnętrzną  instalacją  dolnego  źródła  dla  potrzeb  szkoły  podstawowej  w  Jarostach,  gm.  Moszczenica  dofinansowane  zostało  ze  środków  WFOŚiGW   w Łodzi. Wykonawcą zadnia była firma P.P.H.U. SAN-TECH  Wojciech  Grabarz.  Na  jej  barkach  spoczęło  nie tylko wykonawstwo, lecz także przygotowanie  dokumentacji projektowej.
Ostatecznie projekt obejmuje technologię systemu  grzewczego  z  pompą  ciepła  na  cele  ogrzewania  budynku  i  przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej  wspomaganego  kotłem  gazowym  na  cele  ciepła  technologicznego  i  ogrzewania  grzejnikowego.  Mimo  iż  pierwotnie  rozważano  zastosowanie kaskady dwóch pomp ciepła, ze względu  na  konieczność  utrzymywania  stałych  wysokich  parametrów  grzewczych  80/60°C  dla  ciepła  technologicznego  i  części  grzejników  zdecydowano  się  na  współpracę  kotła  gazowego  z  pompą  ciepła.  Zgodnie  z  projektem  zamontowano  centralę  grzewczą  z  pompą  ciepła  glikol/woda  Alpha-InnoTec model SWP 1600, wyposażoną w regulator  LUXTRONIK 2.0 zamontowany na obudowie pompy ciepła z możliwością pogodowego i czasowego  ustawiania  parametrów  pracy  centrali.  Centrala  o mocy grzewczej 161,6 kW i współczynniku COP  4,4  (przy  B0/W35  wg  EN  255)  pokrywa  zapotrzebowanie  na  ogrzewanie  podłogowe  i  przygotowanie  ciepłej  wody  użytkowej.  Podstawowym  źródłem  ciepła  dla  tej  instalacji  jest  wymiennik  gruntowy  pionowy  złożony  z  dwóch  sekcji  po  14  sond  o  głębokości  100  m  każda.  Teren  pierwotnie  przeznaczony  na  sondy  ziemne  był  za  mały,   w  związku  z  czym  wymiennik  usytuowany  został  pod boiskiem sportowym. (…)
Jeśli  chodzi  o  dobór  pojemności  zasobnika ciepłej wody, przyjęto 1000 l dla  pokrycia  maksymalnego  godzinowego  zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej  łącznie  z  kuchnią  i  jadalnią.  Powierzchnię  pośredniego  wymiennika  c.w.u.  dobrano tak, by mógł odebrać moc pompy ciepła.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  pompa  ciepła  SWP  1600  jest  pompą  dwusprężarkową,  zdecydowano, że w tym przypadku, podgrzewanie c.w.u. do temperatury 50 o C odbywać się będzie z udziałem pracy tylko  jednej sprężarki
Inwestor  nalegał  na  system  solarny.  Jednak z doświadczenia firmy SAN-TECH  wynikało że w tym przypadku jest to rozwiązanie  niekorzystne.  Największa  skuteczność  systemu  solarnego  przypada  na  miesiące  wakacyjne,  gdy  szkoła  jest  pusta. Niekorzystnym elementem byłaby  także  konieczność  ciągłego  oddawania  energii cieplnej wytworzonej w systemie  solarnym  i  przy  największej  skuteczności  systemu  w  miesiącach  wakacyjnych  zachodziłaby  konieczność  zakrywania  kolektorów.  
Przy  projektowaniu  systemu  wzięto  pod uwagę wiele wariantów – ostatecznie  wybrano  optymalny  dla  inwestora  pod  względem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.  Z  przeprowadzonych  wyliczeń wynika, że pompa ciepła zacznie  przynosić  oszczędności  już  w  czwartym roku użytkowania!
Katarzyna Narojczyk
Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin