Unijne Dyrektywy obligujące do stosowania energooszczędnych rozwiązań, rosnące ceny paliw konwencjonalnych oraz tendencje do niezależności energetycznej sprawiają, że w społeczeństwie polskim dostrzegalny jest ostatnio znaczny wzrost zainteresowania zagadnieniami ekologicznymi.

Ma to bezpośrednie przełożenie na wykorzystanie ciepła ze źródeł odnawialnych, tj. biomasy, słońca, gruntu, wody, powietrza.

W okresie 2007-2008 Kuria Diecezjalna w Gliwicach zrealizowała plany inwestycyjne dotyczące termomodernizacji i rekonstrukcji istniejących budynków oraz zainstalowania źródła ciepła dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Pocysterskim Zespole Klasztorno Pałacowym w Rudach.

Zespół tworzy dawny klasztor cystersów zbudowany w kształcie czworoboku z wirydarzem pośrodku oraz przylegającym od strony południowej kościołem wraz z zakrystią. Od strony północnej znajdują się Pałac Opata i Pałac Książęcy z bramą główną. Kompleks znajdujących się tam budynków został dostosowany na potrzeby ośrodka formacyjno-edukacyjnego. Ma to być miejsce spotkań naukowych, edukacyjnych, kulturalnych, ekumenicznych i pielgrzymkowych.

Inwestycja zrealizowana przez Kurię obejmowała szeroki zakres prac budowlanych, dekarskich, drogowych, elektrycznych, konserwatorskich, ciepłowniczych, sanitarnych i innych. Wartość całości projektu przekracza 13,2 mln zł, z czego połowę (ponad 6,6 mln zł) stanowi część sanitarna i ciepłownicza. Zadanie zostało sfinansowane w 75% ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 15% funduszy przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostałą kwotę stanowiły środki własne Kurii, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rekonstrukcja zabytkowych obiektów obejmowała m.in. prace budowlane i dekarskie mające na celu odrestaurowanie lub odbudowę zniszczonych budynków. Docieplono 1187 m2 ścian oraz 2023 m2 stropów. Wymieniono również stolarkę okienną  i drzwiową o łącznej powierzchni 452 m2.

Zastosowane źródło ciepła składa się z czterech sprężarkowych pomp ciepła (solanka–woda) firmy Alpha Inno Tec o łącznej mocy 475,3 kW. Układ centralnego ogrzewania składa się z trzech pomp SWP 1250 i jednej SWP 1000 H o parametrach nominalnej wydajności cieplnej od 468,3 do 475,3 kW ( przy układzie od W0/35 do W0/50). Pracują one w oddzielnych kaskadach po dwie pompy. Dodatkowo jest realizowany podgrzew c.w.u. przez kaskadę z pompą SWP 1000 H, która umożliwia uzyskanie nawet 65 stopni na zasilaniu. Jest to niezwykle ważne przy przygotowywaniu tak dużych ilości c.w.u., przy jednoczesnym wygrzewaniu zasobników w celu zwalczania bakterii.

Dolne źródło stanowią pionowe kolektory gruntowe o łącznej długości ponad 10 km, w których są umieszczone rury PE wypełnione roztworem glikolu. Montaż sond pionowych był dodatkowo utrudniony ze względu na umiejscowienie odwiertów w okolicy zabytkowego parku obejmującego wiele unikalnych i egzotycznych roślin.

Dla zmagazynowania energii wyprodukowanej przez pompy ciepła zamontowano zasobniki buforowe o łącznej pojemności 6600 l (3000 l. i 3600 l. dla każdej z kaskad urządzeń). Dodatkowy zasobnik c.w.u. o pojemności 1000 l. wraz z trzema zasobnikami jednej z kaskad (3600 l.) w okresie letnim mają za zadanie skumulować energię wyprodukowaną przez baterię kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu jednego z budynków o łącznej powierzchni 82 m2.  (…)

Marta Simonowicz


Cały artykuł – GLOBEnergia 1/2009

pompy ciepła wykorzystane w klasztorach