Świat wydaje około 15% swojej energii na ciepło. Większość tego pochodzi ze spalania paliw kopalnych w domach i firmach. Ograniczenie emisji z ogrzewania pomieszczeń pozostaje jednym z największych wyzwań, jeśli chcemy osiągnąć zerową emisję i uniknąć katastrofalnych zmian klimatycznych.

Pokornym rozwiązaniem tego problemu jest pompa ciepła, która została wynaleziona w 1856 r., a po raz pierwszy została wprowadzona na rynek w roku 1945. Pompy ciepła zasilane energią elektryczną nigdy nie były szeroko stosowane, ponieważ zwykle taniej było spalać paliwa kopalne w celu kontroli klimatu w pomieszczeniach.

Zielona energia zamiast węgla

W najnowszym raporcie Światowej Inwestycji Energetycznych Międzynarodowa Agencja Energetyczna zauważa, że ​​obciążenie nowych pomp ciepła w 2017 roku wyniosło około 3,75 GW. W tym samym czasie średni koszt instalacji pomp ciepła spadł o około 8%.

Główną przyczyną wzrostu zainteresowania instalacjami pomp ciepła w ostatnich latach jest zmiana polityki i gospodarki krajów oraz narzucanie odgórnych limitów na emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Państwa, chcąc zmniejszyć tą emisję, zwracają się ku elektryczności, odrzucając zarazem paliwo kopalne.

Wschodni rynek staje się przykładem dla reszty świata

W Chinach w roku 2017 firma Emerson, zainstalowała aż 300 000 pomp ciepła. Około 90% kosztów zostało dofinansowane przez chiński rząd. W większości przypadków te pompy ciepła zastępują kotły węglowe, które wytwarzają zarówno dławiącą sadzę, jak i gazy cieplarniane. Pompy ciepła są wolne od tego typu zagrożeń.
Rzecznik firmy Emerson oznajmił, że nawet jeśli pompa ciepła pobiera całą swoją energię elektryczną z elektrowni opalanej węglem, zmniejsza ilość uwalnianego dwutlenku węgla o 50% w porównaniu do kotła węglowego używanego powszechnie w chińskich domach.

Europa eliminuje węgiel na rzecz gazu ziemnego

W Europie prawie wszystkie domowe systemy grzewcze są zasilane gazem ziemnym lub węglem. Miedzynarodowa polityka energetyczna kierowana jest na ograniczenie zmian klimatu, nie tylko zanieczyszczenia powietrza.

Zachęty rządowe w całej UE są różne, a efektem jest osiągnięcie na 2017 roku 10 milionów zainstalowanych pomp ciepła.

Przyrost instalowanych pomp ciepła w poszczególnych latach w Unii Europejskiej.
Źródło: QUARTZ (www.qz.com)

Korzystanie z tych urządzeń pomogło UE zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 30 milionów ton rocznie (około 1% całości), zgodnie z danymi Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła.

Nawet przy tej ilości nowych jednostek, pompy ciepła są instalowane tylko w 4% budynków UE.
Polska podąża za trendem europejskim i rokrocznie zwiększa sprzedaż tych urządzeń.

Dlaczego pompy ciepła na zainteresowanie musiały czekać aż ponad 160 lat? Ilu niepożądanych skutków by uniknięto, gdyby zaufanie do nowych technologii było wyższe?

Redakcja GLOBEnergia