Coraz większe zainteresowanie pompami ciepła w naszym kraju oraz zwiększająca się liczba dostawców tego typu urządzeń mobilizują producentów do wprowadzania nowych technologii, charakterystycznych dla danych firm i mających wpływ na konkurencyjność.

Rozwiązaniem godnym przedstawienia są pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem.

Co oznacza „bezpośrednie parowanie”?

W pompach ciepła z bezpośrednim parowaniem czynnik chłodniczy krąży zarówno w pompie ciepła, jak i w gruncie, z którego po ogrzaniu odparowuje.

W klasycznych pompach ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła (typ solanka/woda) można wyróżnić trzy niemieszające się układy krążenia płynu:

  • instalacja dolnego źródła z krążącym płynem niezamarzającym,

  • instalacja pompy ciepła z krążącym czynnikiem chłodniczym,

  • instalacja górnego źródła ciepła z krążącą wodą (zazwyczaj).

Używając schematu, można to przedstawić następująco:

Schemat pompy ciepła typu solanka/woda

Schemat pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem

Schemat pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem

 

Pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem

Budowa i projektowanie dolnego źródła ciepła
Sposób realizacji dolnego źródła ciepła to kolejny element wyróżniający pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem. (…)

 

 

 

 

 
Cały artykuł – GLOBEnergia 3/2007