2019 rok był zdecydowanie rekordowy pod względem mocy zainstalowanej w fotowoltaice. O tym, że polska fotowoltaika rośnie jak na drożdżach, wiedzieliśmy już od dawna, jednak nie spodziewaliśmy się aż tak dużych liczb! Ten optymistyczny wynik skomentował dla redakcji Piotr Woźny, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV

104 000 mikroinstalacji PV przyłączonych w 2019 roku

Okazuje się, że w 2019 roku przyłączono do sieci ponad 104 000 mikroinstalacji PV. To prawie 4 razy więcej niż w 2018 roku. Co więcej, tak duża liczba wychodzi z podsumowania instalacji przyłączonych jedynie przez największych polskich operatorów, czyli: PGE, Tauron, Enea, Energa oraz innogy. Pozostali operatorzy jeszcze bardziej podnieśliby ten imponujący wynik.

Te optymistyczne liczby jednoznacznie wskazują, że Polacy przekonali się do fotowoltaiki jako sprawdzonej technologii mogącej trwale obniżyć rachunki za prąd. Nie byłoby to możliwe bez przyjaznego otoczenia prawnego umożliwiającego szybki i sprawny proces montażu, przyłączenia oraz rozliczenia wyprodukowanej energii w bilansach rocznych. Dużą zasługę w dynamice wzrostu, która przerosła wiele oczekiwań mają programy wsparcia, zarówno te związane z ulgą podatkową jak i dotacją – Mój Prąd. Warto podkreślić, że Polska fotowoltaika w przeciwieństwie do wielu krajów w Europie ma bardzo prosumencki, rozproszony charakter, co wpływa korzystnie na transformację energetyczną, ale także pozwala lepiej wykorzystać potencjał polskich firm. – komentuje Bogdan Szymański

Tak duże wzrosty w przyłączonych w 2019 roku instalacjach fotowoltaicznych ocenia również Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW, który twierdzi, że to zasługa programów wsparcia i powszechnych kampanii informacyjnych:

To wielki sukces formuły międzyresortowego zespołu do spraw prosumentów, który od początku 2019 roku działał pod przewodnictwem min. Jadwigi Emilewicz. I to dowód na to, że program Moj Prąd realizowany pod nadzorem min. Michała Kurtyki przyniósł nie tylko wzrost nowych instalacji, ale stał się również powszechną, wirusową wręcz kampanią społeczną, promującą korzystanie przez gospodarstwa domowe z odnawialnych źródeł energii – komentuje Piotr Woźny.

Podsumowanie 2019 roku – liczby

Do tak dużego rozwoju polskiej fotowoltaiki, niewątpliwie przyczyniły się zachęty i programy dotacyjne. W sumie w 2019 roku do sieci przyłączono ponad 104 000 mikroinstalacji PV. Największa część instalacji została przyłączona przez PGE – prawie 42 tysiące instalacji. Na drugim miejscu znalazł się Tauron z 30 tysiącami przyłączonych instalacji. Trzecie miejsce przypadło Enerdze z liczbą dobiegającą do 18 tysięcy instalacji, a następnie Enei z prawie 13 tysiącami mikroinstalacji PV przyłączonymi do sieci. Na piątym miejscu znalazła się najmniejsza spółka – innogy z prawie 1,5 tys. mikroinstalacji PV.

Podsumowanie 2019 roku – moce

104 tysiące mikroinstalacji PV przekłada się na około 680 MWp przyłączonych do sieci tylko w 2019 roku! Oznacza to, że wartość skumulowana mikroinstalacji PV przyłączonych do sieci w 2019 roku przekroczyła 1 GWp!

Niewiele krajów w Europie może pochwalić się 100 000 przyłączonych rocznie mikroinstalacji. Polska uniknęła błędów popełnionych w części krajów europejskich, gdzie rozwój fotowoltaiki ograniczony był głównie do dużych farm a energetyka prosumencka była odsunięta na boczny tor. Przy tej okazji warto także zadać pytanie co dalej? 1 GWp skumulowanej mocy mikroinstalacji jest dobrym momentem do rozpoczęcia dyskusji nad kierunkami rozwoju prosumentyzmu w Polsce. Kolejne programy wsparcia i zmiany legislacyjne powinny brać pod uwagę wzrost autokonsumpcji minimum poprzez promocję systemów gromadzenia energii. – komentuje Bogdan Szymański

Średnia moc zainstalowana z fotowoltaiki wzrasta z roku na rok. Jeszcze niedawno szacowaliśmy, że gospodarstwa domowe montują instalacje z przedziału 4-5 kWp. Średnia z tego roku jest nieco wyższa i wynosi 6,5 kWp na instalację. 

Warto przypomnieć, że według danych Polskich Sieci Energetycznych, moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowych Sieciach Energetycznych według stanu na 1.01.2020 r. wyniosła 1299,6 MWp, czyli niemal 1,3 GWp.

Fotowoltaika rok do roku

Porównanie ostatnich lat nie budzi wątpliwości. Rok 2019 był zdecydowanie rekordowy, a Polska okazała się solarną niespodzianką 2019.

Tylko w 2019 roku do sieci przyłączono ponad 104 tysiące mikroinstalacji PV o łącznej mocy około 680 MWp. W 2018 roku, wynik był prawie czterokrotnie gorszy. Wtedy przyłączono do sieci około 27 300 mikroinstalacji PV. W 2017 roku przyłączono około 12 900 mikroinstalacji PV. Porównując 2017 i 2019 rok, w 2019 przyłączono ponad 8 razy więcej mikroinstalacji PV!

Sumarycznie, moc zainstalowana mikroinstalacji PV w tym roku przekroczyła 1 GWp.

Z okazji tak dużego przyrostu, przygotowaliśmy infografikę.

Redakcja GLOBEnergia