Program Czyste Powietrze od 15 maja 2020 roku funkcjonuje w nowej formie – przygotowano nowy wniosek, który testowany był przez specjalistów, branżystów, alarmy smogowe i stowarzyszenia. Zmieniono formę wniosku, postawiono na oświadczenia beneficjentów, zmieniono sposób podejścia do wyznaczania poziomu dochodu.

Czyste Powietrze – dla kogo?

Podobnie jak w poprzedniej edycji programu, beneficjent to osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem mieszkalnego budynku jednorodzinnego. W przypadku współwłasności otrzymanie dofinansowania jest możliwe pod warunkiem przedłożenia zgody pozostałych współwłaścicieli.

W nowej edycji programu Czyste Powietrze został wprowadzony podział na dwie grupy beneficjentów. Pierwszą z nich stanowi grupa o podstawowym poziomie dofinansowania, a drugą – grupa o podwyższonym poziomie dofinansowania.

Podstawowy poziom dofinansowania

Roczny dochód beneficjenta w podstawowej grupie dofinansowania, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, Nie ma przeliczenia na członka gospodarstwa domowego.

Podwyższony poziom dofinansowanie

W przypadku grupy beneficjentów z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dochód należy udowodnić za pomocą zaświadczenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Obecnie podwyższony poziom dofinansowania czeka na ukończenie ścieżki legislacyjnej, która pozwoli na wydawanie przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta zaświadczenia o dochodzie uprawniającym wnioskodawców do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Duże zainteresowanie wnioskami!

Według informacji, które przekazał redakcji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od początku uruchomienia naboru do 5 czerwca złożono blisko 3 400 wniosków o dofinansowanie, na kwotę ponad 37 mln złotych. To oznacza, że dziennie Polacy składali ponad 160 wniosków. Średnia wartość wniosku to prawie 10 900 złotych.

13 wniosków elektronicznych dziennie!

10 czerwca 2020 roku uruchomiono elektroniczną drogę składania wniosków.  Jak podaje NFOŚiGW, od momentu uruchomienia elektronicznej ścieżki składania wniosków, tj. 10.06.2020 zostało złożonych 80 wniosków tą drogą (dane aktualne na dzień 16.06.2020 r., godz. 7:30).

Warto pamiętać, że mimo uruchomienia elektronicznej ścieżki składania wniosków, osoby, które nie mają profilu zaufanego i nie mogą złożyć e-wniosków w serwisie http://gov.pl, nadal mogą korzystać ze ścieżki na Portalach Beneficjenta wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Wprowadzenie elektronicznego systemu składania wniosków miało na celu przyspieszenie procesu rozpatrywania i weryfikacji wniosków, a także uniknięcie sytuacji w których składano wnioski niekompletne. Jak informuje redakcję Fundusz, wniosek w ramach nowej wersji Programu został znacznie uproszczony, nie wymagamy dużej liczby załączników, większość informacji Beneficjent podaje przez zaznaczenie oświadczeń. W związku z tym, wnioski składane w nowej wersji Programu są w większości kompletne.

Jak złożyć wniosek do programu?

O procedurze wypełniania wniosku do nowej wersji programu Czyste Powietrze pisaliśmy TUTAJ. Sprawdź szczegóły!

Redakcja GLOBEnergia