Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że według stanu na 16.10.2020 roku, w całym programie Czyste Powietrze, który został uruchomiony 18.09.2018 r., Polacy złożyli do programu ponad 172 tysiące wniosków.

W nowej odsłonie, która została uruchomiona 15.05.2020 roku, zostało złożonych 33 383 wnioski, z czego 3 968 w formie elektronicznej.

Całkowita kwota dofinansowania z wniosków złożonych w całym programie Czyste Powietrze zarówno w formie dotacji jak i pożyczki wyniosła 3 291 365 550 zł.

Kwota dofinansowania z wniosków złożonych w nowej odsłonie programu wyniosła 348 471 623 zł.

W których województwach składane jest najwięcej wniosków?

Najwięcej wniosków do programu Czyste Powietrze zostało złożonych w województwie śląskim. Na Śląsku złożono łącznie 22 190 wniosków. W województwie śląskim odnotowano największe zainteresowanie elektronicznymi wnioskami. Złożono ich 844.
Łączna kwota dofinansowania przyznanego na Śląsku wyniosła 342,3 mln zł.

W województwie śląskim zostało złożonych najwięcej wniosków, ale największą kwotę dofinansowania otrzymali beneficjenci w województwie małopolskim. Z 19 373 wniosków, z których 396 zostało złożonych w formie elektronicznej, Małopolanie otrzymali 430,87 mln zł.

Program Czyste Powietrze cieszy się najmniejszym zainteresowaniem w województwie lubuskim. Złożono tam jedynie 3799 wniosków na kwotę 60 mln zł.

Liczba wniosków w programie Czyste Powietrze, źródło: NFOŚiGW

Złożone wnioski – dużo czy mało?

Program Czyste Powietrze przewidziany jest na 10 lat. W ciągu tego czasu powinno zostać zlikwidowanych 3 miliony kopciuchów. Na szybko licząc, aby wypełnić cel programu, Polacy powinni składać około 822 wnioski dziennie. Na ten moment statystyki są dużo gorsze. Polacy składają średnio 227 wnioski dziennie. W nowej wersji programu nawet mniej – średnio 216 wniosków dziennie.

Również zainteresowanie elektronicznymi wnioskami, które można składać od 10 czerwca 2020 roku, nie jest zbyt duże.

3968 e-wniosków stanowi niespełna 12% wniosków złożonych w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze.

Być może uruchomienie podwyższonego poziomu dofinansowania przyczyni się do zwiększenia zainteresowania programem!

Podwyższony poziom dofinansowania uruchomiony!

Dziś – 21.10.2020 roku został uruchomiony podwyższony poziom dofinansowania, w którym można otrzymać nawet 37 tysięcy złotych dofinansowania, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Szczegóły sprawdź TUTAJ!

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia