Ponad 21% energii pochodziło z OZE! Miks energetyczny i struktura produkcji energii w Polsce w 2022 r.

Ile instalacji OZE jest w Polsce? Dane ARE na rok 2022

Jakim udziałem OZE w krajowym miksie energetycznym zakończyliśmy rok 2022? Agencja Rynku Energii (ARE) opublikowała dane o strukturze miksu energetycznego Polski na koniec grudnia. Przypomnijmy, że w listopadzie moc zainstalowana w OZE przekroczyła 22 GW. W ciągu zaledwie miesiąca ten wynik zwiększył się o ponad 650 MW. Jaka była dynamika rozwoju poszczególnych odnawialnych źródeł energii? 

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor GLOBENERGIA
Ile instalacji OZE jest w Polsce? Dane ARE na rok 2022

Podziel się

Moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych w Polsce w listopadzie ubiegłego roku wyniosła nieco ponad 60 GW. W grudniu natomiast było to już 60,24 GW - co przy wzroście w sektorze OZE o nowe 650 MW oznacza, że udział mocy ze źródeł konwencjonalnych spadł. Można to optymistycznie traktować jako kolejny krok w kierunku zrównoważonej energetyki. 

Coraz większy udział OZE w miksie energetycznym

Odnawialne źródła energii stanowią już 37,6% w mocy zainstalowanej w polskim miksie energetycznym (22 670 MW). Pozostałe źródła wytwórcze to konwencjonalne elektrownie cieplne. Przyrost mocy w OZE rok do roku wynosi 33,8%. W grudniu 2021 roku było to 16,9 GW, czyli w ciągu roku sektor OZE został zasilony przez ponad 5,7 GW.

Aktualnie najistotniejszym w strukturze udziału w mocy zainstalowanej źródłem odnawialnym jest fotowoltaika (12 189 MW). Na drugim miejscu uplasowała się energetyka wiatrowa (8 256 MW), na trzecim elektrownie wodne (978 MW), na kolejnych elektrownie biomasowe (969 MW) i biogazowe (279 MW). 

Ile energii wyprodukowały poszczególne źródła odnawialne w grudniu?

Moc zainstalowana to jedno, ale produkcja energii to drugie. Warto zaznaczyć, że wśród niepodważalnych zalet źródeł odnawialnych, mają one swoje mankamenty. Przede wszystkim to, że moc zainstalowana nie daje nam pełnej informacji o tym, ile faktycznie energii elektrycznej dana instalacja jest w stanie dostarczyć do sieci. Szczególnie ważne jest to w przypadku fotowoltaiki i energetyki wiatrowej, które to nie są w stanie działać z pełną mocą przez cały czas, a może się zdarzyć, że przez pewien czas nie działają wcale.

Nie oznacza to jednak, że OZE wypadają słabo, jeśli chodzi o dystrybucję energii elektrycznej. Tylko w grudniu zapewniły one prawie 2 302 GWh, co przekłada się na ponad 15% udział w produkcji w grudniu. Niestety, ale jest to też mniej o 430 GWh energii w stosunku do tego, co dostarczyły elektrownie OZE w 2021 roku. Sceptycy i przeciwnicy mogą doszukiwać się w tych wartościach krachu w sektorze odnawialnych źródeł energii. Powodem takiej obniżki jest jednak wspomniana wyżej silna zależność pomiędzy warunkami pogodowymi a produkcją energii. 

Rok do roku w grudniu spadek zaliczyła energetyka wiatrowa (o blisko 500 GWh), natomiast wzrost produkcji o 130 GWh zaliczyła fotowoltaika. Powodem tego jest nic innego jak pogoda, którą w tamtym roku zaserwował nam grudzień. W wielu miejscach w Polsce wystąpiły nadzwyczaj długie (jak na grudzień) okresy z niską temperaturą. Z uwagi na to, że mrozom towarzyszy często bezwietrzna pogoda, to spadła efektywność elektrowni wiatrowych. Co do fotowoltaiki to było jej po prostu o prawie 5 GW zainstalowanej mocy więcej, co przełożyło się na większą produkcję.

Roczna struktura w wytwarzaniu energii elektrycznej

Zestawienie rocznej produkcji z podziałem na źródła pokazuje, że ponad 21% całkowitej produkcji energii elektrycznej zapewniły odnawialne źródła energii. Najlepszy wynik wykręciła energetyka wiatrowa (10,8%), następnie fotowoltaika (4,5%). Względnie dobry wynik ma także sektor bioenergii (łącznie ze współspalaniem biomasy i biogazu) 4,2%. Pod nazwą pozostałe mieszczą się wszystkie niezależne elektrownie, które znajdują się poza strukturami elektroenergetyki zawodowej. 

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2022 roku

Ilu jest prosumentów w Polsce?

W artykule Ile jest mikroinstalacji OZE w Polsce? Dynamiczny rozwój fotowoltaiki prosumenckiej informowaliśmy o tym, że według danych PTPiREE w Polsce przyłączonych do sieci jest ponad 1,2 mln mikroinstalacji. Wśród tych setek tysięcy aż 356 tys. zostało podłączonych w 2022 roku. Dane ARE na podstawie sprawozdań operatorów systemu elektroenergetycznego informują nas, że łącznie samych instalacji PV (dużych i małych) było 362 159 sztuk. Pozostałe OZE to tylko 166 nowych instalacji, w tym zaledwie 80 nowych projektów wiatrowych, które w dalszym ciągu i konsekwentnie są blokowane przez ustawę antywiatrakową. Dzięki tym systemom podłączono do sieci 5 259 MW nowych mocy w OZE.

Źródło: Agencja Rynku Energii.

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor GLOBENERGIA