Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Energii na bieżąco aktualizują liczbę składanych i akceptowanych wniosków. Według stanu na dzień dzisiejszy ME zaakceptowało już 3747 wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 18,5 mln i moc przekraczającą 21 MW.


Najwięksi beneficjenci

Czołówka beneficjentów w województwach, pozostaje dalej taka sama. Na pierwszym miejscu – województwo mazowieckie z liczbą 610 wniosków, łączną mocą zainstalowaną w wysokości prawie 3,5 MW. Zaraz po nim z 422 wnioskami znalazło się województwo podkarpackie, które ma jedne z najlepszych o ile nie najlepsze warunki nasłonecznienia w całej Polsce. W dalszej kolejności jest województwo lubelskie o równie dobrych warunkach nasłonecznienia co województwo podkarpackie, w którym zaakceptowano 333 wnioski. Taki rozkład po raz kolejny potwierdza, że generalnie wnioski są chętniej składane w województwach o lepszym nasłonecznieniu!

W dalszej kolejności klasyfikują się województwa śląskie, łódzkie, małopolskie, wielkopolskie, świętokrzyskie, pomorskie, dolnośląskie, kujawsko – pomorskie, podlaskie, warmińsko – mazurskie, lubuskie, opolskie, zachodniopomorskie.

Dokładna tabela

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową tabelą przedstawioną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uszeregowaną względem największej liczby wniosków.

Województwo Łączna moc zainstalowana (kW) Łączna kwota wnioskowanego wsparcia
Mazowieckie 610 3452,71 3 002 821,78 zł
Podkarpackie 422 2056,37 2 065 222,33 zł
Lubelskie 333 1766,31 1 648 626,18 zł
Śląskie 299 1750,94 1 479 096,52 zł
Łódzkie 290 1772,01 1 431 799,70 zł
Małopolskie 267 1443,34 1 328 075,34 zł
Wielkopolskie 231 1281,71 1 134 262,35 zł
Świętokrzyskie 211 1089,27 1 043 984,43 zł
Pomorskie 197 1138,9 951 661,88 zł
Dolnośląskie 184 1088,24 906 918,72 zł
Kujawsko – Pomorskie 164 994,73 807 165,93 zł
Podlaskie 134 730,91 648 256,71 zł
Warmińsko – Mazurskie 116 632,29 565 959,78 zł
Lubuskie 111 672,77 541 930,35 zł
Opolskie 93 628,79 458 600,00 zł
Zachodniopomorskie 85 510,38 412 821,23 zł
Suma 3747 21 009,65 18 427 203,23 zł

Elektroniczne wnioski

Od niedawna do Programu Mój Prąd można także składać elektroniczne wnioski. Więcej o tym przeczytaj TUTAJ

Źródło: Ministerstwo Energii

Redakcja GLOBEnergia