Autorzy raportu Chilling Prospects 2021 analizują cztery populacje tj. osoby mieszkające w miastach i na wsiach oraz o niskimi i średnim dochodzie w 54 krajach. Wynika z niego, że ​​globalne ryzyko braku dostępu do chłodu i klimatyzacji sukcesywnie wzrasta. Ubóstwo po raz pierwszy od 20 lat wzrosło i dotknęło szczególnie Azję Południową i Afrykę. Jednocześnie rok 2020 był jednym z najgorętszych w historii. Odnotowano liczne fale upałów, które spowodowały pożary, na skutek czego wyemitowano rekordowe ilości dwutlenku węgla (CO₂).

Pandemia COVID-19, która odbiła się negatywnie na gospodarce światowej oraz dochodach społeczności, wpłynęła także na większą liczbę wyzwań związanych z dostępem do klimatyzacji. Tylko na skutek zamrożenia gospodarek 50 mln więcej ludzi stoi w obliczu zagrożeń związanych z cieplejszym klimatem w miastach i na wsi. W 2021 r. liczba osób ubogich na wsi wzrosła o 31 mln do poziomu 355 mln z powodu pandemii obciążającej gospodarstwa domowe i ograniczającej wydatki rządów. Bangladesz, Indie i Nigeria odnotowały największą liczbę osób z pogranicza ubóstwa na obszarach wiejskich.

Ubogie społeczności w miastach są jedną z najszybciej rosnących populacji, liczących od 19 do 732 mln ludzi (w zależności od kraju), które mogą mieć problem z dostępem do energii elektrycznej, co może prowadzić do psucia się żywności, złego odżywiania i zatruć pokarmowych. W 2021 r. populacja ta wzrosła już o 19 mln, przy czym najwięcej w Algierii, Chinach, Indiach i Republice Konga. W efekcie 1,09 mld potrzebujących ludzi o niskich dochodach jest zagrożonych brakiem dostępu do chłodu i klimatyzacji. W przypadku analizowanych 54 krajów, aż 3,4 mld ludzi jest narażonych na ryzyko związane z dostępem do chłodu w 2021 r. W 2020 r. ta liczba wyniosła 3,2 mld.

Problem w dobie pandemii COVID-19

Dostęp do zrównoważonego chłodu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia. W dobie ocieplającego się klimatu dostęp jest niezbędny chociażby przez pryzmat np. szczepionek COVID-19. Brak dostępu do odpowiednich systemów chłodniczych jest jednym z najpilniejszych problemów, z jakimi borykają się kraje rozwijające się, a nawet cały świat. The Economist Intelligence Unit prognozuje, że 85 biednych krajów nie będzie miało powszechnego dostępu do szczepionek COVID-19 przed 2023 r., w tym wszystkie gospodarki afrykańskie z wyjątkiem Gabonu, Egiptu, Etiopii, Kenii, Maroka i Republiki Południowej Afryki.

Aby sprostać złożonemu wyzwaniu, jakim jest zrównoważony dostęp do chłodzenia, Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych wystosował w 2019 r. apel do środowiska międzynarodowego o opracowanie krajowych planów działania w zakresie chłodzenia (NCAP). Strategie mają zapewnić wydajne i zrównoważone chłodzenie oraz podstawowe usługi ratujące życie, takie jak szczepionki i bezpieczna żywność. Coraz więcej krajów zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z braku usług chłodzenia, dlatego obecnie ponad 20 krajów opracowuje już takie plany.

Źródło: Sustainable Energy for All/CoolingPost

Redakcja GLOBEnergia