Ponad 42 tysiące nowych mikroinstalacji OZE w I kwartale 2020!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

żarówka

Wynik PGE

W pierwszym kwartale 2020 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 17 654 mikroinstalacje o łącznej mocy 135,031 MW. To najlepszy wynik spośród wszystkich operatorów oraz kolejny rekord PGE. W IV kwartale 2019 roku PGE przyłączyło do sieci 17 091 mikroinstalacji o łącznej mocy 105,99 MW. W I kwartale 2020 PGE przyłączyło już o 563 instalacji więcej.

Dla porównania, na koniec 2019 r. w sieci PGE pracowało 57 tys. mikroinstalacji OZE, o łącznej mocy 330 MW, a na koniec 2018 r.19 tys., o łącznej mocy 109 MW.

42 tysiące mikroinstalacji

Wyniki czterech największych polskich operatorów: PGE, Enei, Energi oraz Taurona wskazują na to, że w I kwartale 2020 roku, do sieci zostało przyłączonych ponad 42 tysiące mikroinstalacji OZE o łącznej mocy przekraczającej 300 MW.


Ile mikroinstalacji zostało przyłączonych do sieci w 2019 roku?

Sprawdź TUTAJ!


PGE - Instalacje większe niż mikro

W pierwszym kwartale 2020 roku, PGE przyłączyło do sieci 71 źródeł OZE większych niż 50 kW. Były to 64 elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 48,26 MW, cztery elektrownie wiatrowe o mocy 11,6 MW oraz trzy biogazownie o mocy 4,45 MW.

PGE przyłączyło również najwięcej instalacji większych niż mikroinstalacje ze wszystkich operatorów.

Lepsze możliwości przyłączania OZE do sieci w województwie łódzkim! Umowy Ministerstwa Klimatu i PGE podpisane!

Grupa PGE podpisała z Ministerstwem Klimatu dwie umowy na dofinansowanie inwestycji, dzięki którym w województwie łódzkim zwiększą się możliwości przyłączania OZE do sieci.

Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 20 mln zł, pokrywając prawie 60% z 34 milionowej inwestycji. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na poprawę niezawodności dostawy energii elektrycznej do odbiorców w województwie łódzkim. Inwestycje w infrastrukturę elektroenergetyczną, pozwolą na zwiększenie możliwości przyłączania producentów energii z OZE.

Jak twierdzi Michał Kurtyka - Minister Klimatu, bez inwestycji w infrastrukturę sieciową, nie byłby możliwy szybki rozwój energetyki odnawialnej, w tym instalacji fotowoltaicznych, które mogą być współfinansowane w ramach programu "Mój Prąd"

Działania

Dofinansowanie dla PGE zostanie udzielone na działanie dotyczące „Wspierania projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W jego ramach zostaną zrealizowane następujące projekty:

  • „Usprawnienie infrastruktury dystrybucyjnej poprzez inwestycje w głównych punktach zasilania: Modernizacja stacji 110/15kV Wieluń w celu zapewnienia przyłączania OZE” – wartość inwestycji wyniesie 15 598 030 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 9 117 716 zł.
  • „Modernizacja stacji 110/15kV RPZ Ruda – rozbudowa rozdzielni 110kV do układu H5 w celu zapewnienia możliwości przyłączania OZE” – wartość inwestycji wyniesie 18 540 180 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 11 127 964 zł.

Dzięki nim, możliwości przyłączenia OZE do sieci w województwie łódzkim będą jeszcze lepsze.

Źródło: Ministerstwo Klimatu

https://globenergia.pl/1833-mwp-w-polskiej-fotowoltaice-czy-na-koniec-maja-dobijemy-do-2-gwp/

Zobacz również