Agencja Rynku Energii (ARE) opublikowała kolejny raport statystyczny, tym razem dotyczący rynku energii w Polsce według stanu na koniec kwietnia 2021 roku. W naszym kraju moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych wyniosła 51 399,3 MW. W elektrowniach konwencjonalnych zainstalowano 36 607,6 MW, w instalacjach OZE – 13 378,8 MW

Jednym ze znaczących źródeł OZE w Polsce jest fotowoltaika (4 732,9 MW), która uplasowała się na drugim miejscu zaraz za energetyką wiatrową (6 512,7 MW). Moc zainstalowana w energetyce słonecznej wzrosła w ciągu roku o 29 proc. w porównaniu do stanu na koniec kwietnia 2020 r. (2 067,2 MW). Fotowoltaika w kwietniu wyprodukowała 355,8 GWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost o 37,8 proc. r/r.

Fotowoltaika w Polsce rośnie w siłę

Europejskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej SolarPower Europe wskazuje, że według danych za 2020 r., Polska jest na czwartym miejscu pod względem przyrostu mocy w energetyce słonecznej. Pomimo kryzysu gospodarczego w UE wywołanego pandemią COVID-19 łączna moc zainstalowana w energetyce słonecznej zwiększyła się o 11 proc., czyli 18,7 GW. Jest to największy wzrost w energetyce słonecznej od 2011 r. Łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Europie ostatecznie wyniosła 137,2 GW.

530 tys. prosumentów w Polsce

Słoneczne moce w Polsce są zdominowane przez energetykę prosumencką (ok. 70 proc.). Według stanu na koniec kwietnia 2021 r., w naszym kraju było już 534 308 prosumentów energii odnawialnej, którzy produkowali energię elektryczną we własnych instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej 3487,1 MW. W kwietniu prosumenci wprowadzili do sieci łącznie 232 947,2 MWh energii, natomiast w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wolumen ten wyniósł 477 196,4 MWh.

Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji fotowoltaicznych, a ich liczba przekroczyła 534 104. Łączna moc zainstalowana w instalacjach wyniosła 3 485,0 MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 232 679,3 MWh energii, natomiast od początku 2021 r. łącznie 476 249,8 MWh.

Pod względem liczby instalacji daleko w tyle pozostają inni prosumenci. W Polsce działało 72 prosumentów posiadających elektrownie wiatrowe, których łączna moc zainstalowana wyniosła 0,3 MW. W kwietniu wyprodukowali 6,5 MWh energii, w okresie od stycznia do kwietnia – 15,8 MWh.

Na kolejnym miejscu uplasowali się prosumenci energii, którzy produkowali energię w instalacjach wodnych. Było ich łącznie 63, a łączna moc zainstalowana wyniosła 1,1 MW. W kwietniu wygenerowali 209,7 MWh energii, w okresie styczeń-kwiecień 777,3 MWh.

W Polsce funkcjonują także prosumenci produkujący energię w instalacjach hybrydowych (32), biomasowych (20) oraz biogazowych (17). Moc zainstalowana wyniosła odpowiednio 0,4 MW, 0,1 MW oraz 0,3 MW.

W samym kwietniu  przybyło łącznie 27 905 prosumentów, a moc zainstalowana nowych instalacji wyniosła 254,47 MW. W przypadku prosumentów PV przybyło ich 27 902, co odpowiada 252,13 MW łącznej mocy zainstalowanej.

Pomagają programy rządowe

Na wzrost popularności mikroinstalacji, w szczególności fotowoltaicznych, wpływają programy rządowe jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze, które zapewniają dofinansowanie do inwestycji w niezależne źródła energii dla gospodarstw domowych oraz wymianę starych kotłów na nowoczesne technologie grzewcze.

W grudniu zakończyła się już druga edycja popularnego programu Mój Prąd. W styczniu trwała jeszcze rejestracja dokumentów. NFOŚiGW poinformował redakcję GLOBEnergia.pl, że ich rozpatrywanie przewidziane jest do połowy 2021 r.

Co z trzecią edycją? Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska i NFOŚiGW informowali wielokrotnie, że trwają prace analityczne odnośnie kontynuacji programu. 17 marca 2021 r. dowiedzieliśmy się, że trzecia edycja ruszy w połowie 2021 r., a program będzie rozszerzony o możliwości dofinansowania instalacji ładowarki EV, magazynu chłodu/ciepła oraz systemu zarządzania energię w domu. Nie są to jednak ostateczne informacje, NFOŚiGW nie wykluczył potencjalnych zmian. Pod koniec maja także pytaliśmy się NFOŚiGW, czy na miesiąc przed znane są szczegóły programu – także nie uzyskaliśmy więcej informacji.

Redakcja GLOBEnergia