Według badań opiniotwórczych przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie 1000 osób przez jedną z gdańskich spółek fotowoltaicznych, 83 proc. ankietowanych Polaków uważa, że OZE mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W naszym kraju wszystkie źródła OZE stanowią ponad 14 GW zainstalowanej mocy, z czego ponad 5 GW – źródła fotowoltaiczne. Słoneczne moce w Polsce są zdominowane przez energetykę prosumencką (ok. 70 proc.). Według stanu na koniec lipca 2021 roku w naszym kraju było dokładnie 631 443 prosumentów energii odnawialnej, którzy produkowali energię elektryczną we własnych instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4 200,4 MW. W lipcu prosumenci wprowadzili do sieci łącznie 378 378,4 MWh energii, natomiast w okresie styczeń-lipiec 2021 roku wolumen ten wyniósł 1 600 626,3 MWh. Dane z lipca oznaczają, że ich liczba zwiększyła się aż o 15 750 proc. w stosunku do 2015 roku, w którym było ich zaledwie 4 tys.

Polacy chcą rozwoju nowych technologii energetycznych

Prawie 30 proc. Polaków uważa, że do końca 2050 roku z OZE powinno pochodzić ponad 60 proc. energii kraju, a 37,5 proc. ankietowanych wskazało, że ten poziom powinien sięgnąć przedziału 41- 60 proc. Z kolei 29 proc. badanych odpowiedziało, że nie więcej niż 40 proc. energii kraju powinno pochodzić z odnawialnych źródeł.

Co trzeci Polak uważa, że energia z węgla powinna wynosić mniej niż 10 proc., a już 45 proc. twierdzi, iż jej udział we wszystkich źródłach energii powinien stanowić połowę. Tylko 11 proc. respondentów uważa, że wynik 70 proc. energii pozyskiwanej z węgla, jaki do tej pory zanotowano, jest odpowiedni. Badani w 9 proc. są zdania, że do 2050 roku Polska powinna całkowicie odejść do pozyskiwania energii z węgla.

Ponad 88 proc. respondentów uważa, że Polska powinna rozwijać technologie umożliwiające korzystanie zarówno z odnawialnych, jak i nieodnawialnych źródeł energii. Niewiele mniejszy odsetek badanych, bo 84 proc., zgadza się ze stwierdzeniem, że Polska powinna skupić się na OZE.

Rosnące ceny energii przyspieszają decyzje inwestycyjne

Przedstawiciele gdańskiej spółki PV wskazali w komentarzu do badań, że w najbliższej perspektywie ceny energii mogą wzrosnąć o 20 proc., a na przestrzeni 10 lat – nawet do 60 proc., co będzie odczuwalne nie tylko dla użytkowników indywidualnych, lecz także całego sektora MŚP, jak i globalnych korporacji. Tu z odsieczą przyjdą odnawialne źródła energii. Dodaje, że Polska powinna osiągnąć cel energetycznej niezależności możliwie szybko i jak najniższym kosztem. Jednocześnie przeciwdziałać skutkom globalnego ocieplenia w zgodzie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Większość aniekietowanych chętnie zgodziłaby się na instalację fotowoltaikii w swojej okolicy (75 proc.). Z kolei połowa respondentów zgodziłaby się również budowę w pobliżu miejsca swojego zamieszkania farm wiatrowych, a prawie 30 proc. – ekologicznej spalarni śmieci. Jedynie 5 proc. nie zgodziłaby się na żadne z rozwiązań. Respondenci chętnie poparliby instalację ekologicznych rozwiązań transportowych w swojej okolicy – aż 54 proc. respondentów poparłoby budowę punktu ładowania aut elektrycznych, a prawie 37 proc. stacji paliw z biopaliwami.

Źródło: Sunsol

Redakcja GLOBEnergia