Ponad 80 proc. użytkowników OZE jest zadowolonych z inwestycji

Ośrodek ARC Rynek i Opinia w ramach badań „Energetyczne wybory Polaków” sprawdził, czy inwestorzy są zadowoleni z użytkowanych instalacji OZE. Jak z nich wynika, ponad czterech na pięciu posiadaczy mikroinstalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła jest usatysfakcjonowana posiadaniem urządzenia.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Badania zostały przeprowadzone na próbie 600 osób, właścicieli nieruchomości wymagających ogrzewania, posiadających i nie posiadających instalacji OZE jak pompy ciepła czy mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Ankietowani zachęcają do inwestycji OZE ze względu na oszczędności i mniejsze rachunki za energię elektryczną. Wskazało tak 40 proc. właścicieli pomp ciepła oraz 54 proc. właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych. Większość z nich sfinansowała inwestycje z własnych środków – 65 proc. badanych w przypadku fotowoltaiki oraz 55 proc. ankietowanych w przypadku pomp ciepła. Około 30 proc. badanych skorzystało z dotacji do instalacji OZE.

Inwestorzy planują rozbudowę, ale mają też obawy

Właściciele pomp ciepła i fotowoltaiki planują rozbudowę instalacji w najbliższych latach. Dodatkowe inwestycje chce zrealizować 36 proc. użytkowników mikroinstalacji fotowoltaicznych i 30 proc. posiadaczy pomp ciepła.

Inwestorzy mają też obawy związane z dostępem do energii elektrycznej. Są one związane z czasowym odcięciem energii elektrycznej w obecnym już sezonie grzewczym. O tę kwestię martwi się 55 proc. posiadaczy fotowoltaiki i 59 proc. posiadaczy pomp ciepła. 60 proc. właścicieli domów, którzy nie posiadają żadnych instalacji OZE, ma podobne obawy.

Przybywa mikroinstalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła 

Według danych PTPIREE, na koniec sierpnia 2022 roku w Polsce działało w sumie ponad 1,162 mln mikroinstalacji fotowoltaicznych, a ich moc wyniosła ponad 8,7 GW. Zakładając aktualny trend, na koniec 2022 roku łączna moc mikroinstalacji może osiągnąć wartość ok. 9,2 GW - szacuje PTPIREE.

Zapowiadany wzrost cen energii elektrycznej przyczynić się może do ponownego wzrostu ilości przyłączanych mikroinstalacji

PTPIREE

W przypadku pomp ciepła, te instalacje grzewcze stanowią 2,06 proc. wszystkich zainstalowanych źródeł ciepła w Polsce. Zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), użytkowanie pomp ciepła zgłosiło 266 363 właścicieli nieruchomości. 

Źródło: Polska Agencja Prasowa/PTPIREE

Zobacz również