Na oficjalnej stronie WFOŚiGW w Krakowie pojawiła się informacja o tym, że nabór wniosków w ramach PONE został zawieszony.

Jak wynika z informacji podanych na stronie WFOŚiGW w Krakowie, Rada Nadzorcza postanowiła przeanalizować sytuację wynikającą ze zwiększonego, względem możliwości finansowych, zainteresowania Programem Ograniczania Niskiej Emisji “PONE” na terenie województwa małopolskiego.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze stanowiskiem przedstawicieli gmin i zwołała nadzwyczajne posiedzenie, którego celem była analiza planu finansowego pod kątem możliwości zwiększenia finansowania działań związanych z ochroną powietrza oraz ostateczne ukształtowanie zasad finansowania programu, uwzględniających efektywność ekologiczną. Rada Nadzorcza do czasu podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć zawiesza nabór nowych wniosków.

Posiedzenie odbyło się wczoraj 28 kwietnia 2016.

Decyzje organów Funduszu są zawsze poprzedzone analizą finansową, merytoryczną i prawną oraz zapadają zgodnie z wymogami formalnymi i przyjętymi przez Fundusz procedurami, stanowiąc odpowiedź na rzeczywiste zapotrzebowanie na dofinansowanie. Materiały informacyjne i projekty w tym zakresie przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej mają charakter poufny i nie podlegają udostępnieniu. Po przyjęciu są natomiast publicznie dostępne. 

Kilka dni temu pojawiły się w prasie nieprawdziwe informacje dot. zmian w programie PONE, które zostały szybko zdementowane przez WFOŚiGW: „Informujemy, iż do dnia dzisiejszego nie zapadła żadna decyzja w kwestii ewentualnej zmiany Programu Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

Źródło: WFOŚiGW w Krakowie