Dnia 27 września 2017 roku Rada Miasta Racibórz przyjęła Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2018 – 2028. Według raportu WHO z 2016 roku Rybnik jest czwartym najbardziej zanieczyszczonym miastem w Europie.

Nabór o charakterze konkursowym

Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się pierwszego lutego bieżącego roku. Nabór wniosków ma charakter konkursowy, kolejność składania wniosków nie ma znaczenia. Dofinansowane będą te inwestycje, które przyniosą największy efekt ekologiczny. Istotne jest dokładne i poprawne wypełnienie wniosku, które zostaną poddane punktacji przez komisję powołaną przez prezydenta miasta Racibórz. Liczba otrzymanych punktów będzie decydować o kolejności realizacji wniosków. Zróżnicowana została również wysokość udzielanej dotacji.

Warunki złożenia wniosku

Przede wszystkim należy wypełnić wniosek, oraz dołączyć dwie fotografie posiadanego pieca. Na pierwszym zdjęciu powinna być ujęta cała tabliczka znamionowa, a na drugim całe urządzenie. Dodatkowo należy złożyć oświadczenie zawarte we wniosku, zawrzeć dane obiektu budowlanego i dane dotyczące istniejących źródeł ciepła

Gdzie zdobyć wniosek?

Na stronie Urzędu Miasta zamieszczono regulaminy, zawierające m.in. wzór wniosku i wykaz dokumentów, które można pobrać ze strony internetowej urzędu. Regulaminy opracowano według założeń przyjętych w programie i określonych zasad.

Modernizacja źródeł ciepła w lokalu mieszkalnym

Najwięcej wniosków składana jest przez mieszkańców domów jednorodzinnych, jednak mieszkańcy domów wielorodzinnych, zarówno właściciele lokali jak i najemcy również mogą starać się o dotacje. Zainteresowani mogą ubiegać się o środki m.in. w celu likwidacji kotła centralnego ogrzewania, pieców kaflowych, węglowych trzonów kuchennych, pieców wolnostojących typu „koza” oraz na wykorzystanie alternatywnych, ekologicznych źródeł energii.

Dotacje dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie, jeżeli powierzchnia przeznaczona pod działalność nie przekracza 30%. W przypadku gdy lokal, w którym chcemy wymienić źródło ciepła ma powyżej
200 metrów kwadratowych dofinansowanie wzrasta o 15 zł za każdy metr kwadratowy.

Finansowanie

Program PONE jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W programie przyjęto następujące wysokości nakładów kwalifikowanych na zakup i wymianę źródła ciepła :
– wymiana źródła ciepła : 15 000 zł
– termomodernizacja budynku, o powierzchni docieplanych ścian poniżej 100m2 : 20 000 zł
– termomodernizacja budynku, o powierzchni docieplanych ścian wyższej lub równej 100m2: 25 000 zł
– montaż źródeł ciepła wykorzystujących energię odnawialną do celów c.w.u.: 8000 zł

Program dotacji cieszy się dużym zainteresowaniem. Już w pierwszym dniu do Urzędu Miasta zgłosiła się rekordowa liczba osób. Do 8 lutego złożono ponad 150 wniosków.

Więcej informacji na temat naboru zawarto na stronie www.raciborz.pl w zakładce: Dla mieszkańców/ekologia/Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2018-2028. Formularze można uzyskać także osobiście w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Interesantów, oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta.

Źródło: raciborz.com

Redakcja GLOBEnergia