Lądowa energetyka wiatrowa

Badania zostały przeprowadzone w listopadzie 2020 r. Odpowiedzi respondentów wykazały, że 85 proc. z nich popiera rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Do osób najczęściej skłaniających się do rozwoju wiatrowych źródeł energii należą osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (89% wskazań pozytywnych).

24 proc. badanych osób mieszka niedaleko lądowej instalacji wiatrowej. Wraz ze stopniem wykształcenia skłonność do budowy lądowej farmy wiatrowej w okolicy zamieszkania wzrasta. Działania rządu na rzecz rozwoju OZE są pozytywnie odbierane przez obywateli. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wskazuje, że 54 proc. pozytywnych ocen pochodzi od osób mieszkających w okolicy instalacji wiatrowej, co napawa optymizmem odnośnie liberalizacji tzw. ustawy wiatrakowej. Ograniczenie barier wywołanych na skutek ustawy odległościowej ma być wprowadzone jeszcze w tym roku. Eksperci zauważają, że będzie to dobra decyzja, na której skorzystają m.in. gminy i lokalne społeczności, które chcą na własnym terytorium postawić na rozwój energetyki wiatrowej.

W wynikach badań MKiŚ czytamy, że częściej mężczyźni wskazują na pozytywny odbiór działań urzędników oraz inwestora (17 proc. vs 10 proc. kobiet) związanych z powstawaniem farm wiatrowych

Według danych na III kwartał 2020 r, łączna moc zainstalowana lądowej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi 6,1 GW. MKiŚ informuje, że w efekcie aukcji przeprowadzonych w latach 2016-2020 powstanie ok. 4,2 GW nowych instalacji wiatrowych na lądzie. Łączna moc instalacji wiatrowych w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat powinna osiągnąć zatem ok. 10 GW.

Morska energetyka wiatrowa

Polska ma w planach zainstalowanie 8-11 GW mocy na Morzu Bałtyckim w postaci morskich farm wiatrowych. Wartość projektu oscyluje na poziomie 130 mld zł.  76 proc. badanych chciałoby używać energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych. Ze względu na sytuację zawodową badanych częściej osoby niepracujące są przekonane o pozytywnym wpływie morskich farm wiatrowych na środowisko (81 proc.). Natomiast najrzadziej są tego zdania emeryci i renciści (55 proc.). Im respondent jest młodszy tym lepiej ocenia wpływ tego źródła pozyskiwania energii na środowisko

67 proc. wskazań informuje o przekonaniu obywateli na temat pozytywnego wpływu morskich farm wiatrowych na środowisko. 8 na 10 mieszkańców Polski uważa, że  energia pozyskiwana dzięki morskim farmom wiatrowym jest w stanie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

W tym momencie Polska nie posiada zainstalowanych mocy wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Planowane jest oddawanie farm morskich do użytku pomiędzy 2024 a 2033 r.. W tym celu Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która umożliwi rozwój tej nowej nowej gałęzi sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ustawa została przyjęta przez Senat 13 stycznia 2021 r. Obecnie dokument czeka na podpis Prezydenta RP.

Redakcja GLOBEnergia