Popiół ze spalania węgla wykorzystany do budowy farm PV? – PGE bada innowacyjne rozwiązanie

Popiołu ze spalania węgla w elektrowniach mamy w Polsce dużo. Nic więc dziwnego, że to właśnie polska spółka wpadła na pomysł wykorzystania tego “produktu” spalania węgla. Co ciekawe, popiół ma zostać wykorzystany do budowy… farm fotowoltaicznych. Dzięki spółkom z grupy PGE widzimy, że można użyć słów “popiół” i “OZE” w jednym zdaniu i nie mieć na myśli spalania biomasy. Na łamach portalu GLOBENERGIA, prezentujemy nowy pomysł na zminimalizowanie odpadów.

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Konstrukcja do farm PV z popiołu

PGE Energia Odnawialna (PGE EO) poinformowała, że analizuje nietypową możliwość wykorzystania popiołu ze spalania węgla w elektrowniach. Mianowicie popiół z elektrowni byłby wykorzystywany do produkcji elementów konstrukcyjnych nowych farm fotowoltaicznych. Jak informuje spółka, innowacyjne rozwiązanie zaproponował PGE Ekoserwis, czyli inna spółka z Grupy PGE, która zajmuje się gospodarką obiegu zamkniętego.

Konstrukcja fotowoltaiczna teraz

Na ten moment PGE Energia Odnawialna do realizacji inwestycji fotowoltaicznych korzysta ze standardowych materiałów konstrukcyjnych. Moduły fotowoltaiczne montowane są na stalowych wspornikach, które wbija się grunt. Jednakże PGE EO zwraca uwagę, że rosnące ceny stali oraz niepewność związana z terminowością dostaw spowodowały, że spółka zaczęła rozważać możliwość skorzystania z alternatywnych rozwiązań technologicznych. 

Z pomocą przychodzi inna spółka z grupy PGE, czyli PGE Ekoserwis. Ich projekt zakłada wyprodukowanie modułów balastowych z popiołu ze spalania węgla. Jak informuje PGE Energia Odnawialna, wstępne analizy wskazują, że to rozwiązanie ma liczne zalety.

“Zastosowanie modułów balastowych może być efektywniejsze finansowo, a także może ograniczyć wpływ na środowisko naturalne. Produkcja modułów balastowych pozwala na wykorzystanie popiołu lotnego, a potencjalnie także innych ubocznych produktów spalania.” - zaznacza spółka PGE EO.

Spółka dodaje, że takie zastosowanie popiołu wpisuje się to w realizację działań Grupy PGE związanych z Gospodarką Obiegu Zamkniętego.

Najwyższe parametry jakościowe

PGE Ekoserwis zapewnia, że projektowane moduły balastowe będą miały najwyższe parametry jakościowe. Moduły balastowe będą odporne na zmienne warunki atmosferyczne i środowiskowe. Kolejną zaletą nowego rozwiązania jest możliwość zainstalowania modułów balastowych na niemal każdym podłożu. Szczególnie ważne jest to, że konstrukcje balastowe będą mogły być stosowane w miejscach, gdzie stosowanie konstrukcji wbijanych jest utrudnione lub niewykonalne.

Analizy

PGE Energia Odnawialna i PGE Ekoserwis przeprowadzą szczegółowe analizy i badania wykorzystania modułów balastowych na farmach fotowoltaicznych. Spółka PGE EO informuje, że po ich zakończeniu zostanie podjęta decyzja o możliwości zastosowania innowacyjnego rozwiązania na szerszą skalę.

3 GW fotowoltaiki do 2030 r.

Grupa PGE realizuje program rozwoju fotowoltaiki - Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW. Taka łączna moc farm fotowoltaicznych pozwoliłaby na umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy o mocy ponad 2000 MW. W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe instalacje, jak i znacznie większe przedsięwzięcia. Nowe inwestycje spółki realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli.

Źródło: PGE EO, GLOBENERGIA.

Zobacz również