Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

„Europejczycy muszą oszczędzać energię. Co najmniej 20% energii wykorzystywanej w Europie jest marnowane.

Przez oszczędzanie energii Europa przyczyni się do ograniczenia zmian klimatycznych oraz zmniejszenia zużycia energii i zależności od paliw kopalnych importowanych spoza UE” – stwierdził komisarz UE ds. energii i transportu Andris Piebalgs podczas prezentacji planu działania Komisji. „Efektywność energetyczna jest dla Europy sprawą kluczową; jeżeli zaczniemy działać w tej chwili, bezpośrednie koszty zużycia energii mogą do 2020 r. ulec zmniejszeniu o ponad 100 mld euro rocznie; ponadto unikniemy wytworzenia rocznie około 780 mln ton CO2” – podkreślił komisarz.

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej opracowany przez Ministerstwo Gospodarki określa cel w zakresie oszczędności energii na 9% w 2016 r. Biorąc pod uwagę prężny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (ponad 3,5 mln firm w 2006 roku) nie sposób nie zauważyć, że będą one miały znaczny wpływ na osiągnięcie tego celu.
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” realizuje projekt Automatyczne inteligentne pomiary zużycia energii dla małych i średnich przedsiębiorstw (Automatic Intelligent Metering For Small and Medium-sized Businesses), współfinansowany z programu Inteligentna Energia dla Europy. Projekt rozpoczął się w grudniu 2007 i będzie trwał do listopada 2009. Koordynatorem projektu jest Agencja Energetyczna w Leicester (UK), a partnerami instytucje z Austrii, Portugalii, Czech i Polski.

Przedmiotem działań jest automatyczne monitorowanie zużycia energii (elektrycznej, cieplnej, gazu) i wody w 75-100 małych i średnich przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki (produkcji, handlu itp.) w pięciu różnych krajach europejskich. Dzięki podniesieniu świadomości przedsiębiorców w zakresie efektywnego zużycia energii oraz przy wykorzystaniu wyników monitoringu zużycia mediów planowane jest osiągnięcie do:

• 25% oszczędności energii,

• 20% oszczędności kosztów zużycia mediów,

• 25% zmniejszenia emisji CO2 w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie.

Według Urzędu Regulacji Energetyki podwyżki cen energii są nieuniknione. Nakładają się na to zarówno potrzeby inwestycyjne sektora energetycznego, brak inwestycji w nowe moce wytwórcze, jak i potrzeby rozwoju i restauracji istniejących sieci. (...)

 

zobacz także:

Energooszczędność (w) domu

Ekologicznie to też oszczędnie

Marcin Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

 

Cały artykuł - GLOBEnergia 1/2009