W ramach prac nad „Małym Trójpakiem” w ubiegłą środę Senat przyjął poprawkę Ministerstwa Gospodarki w sprawie sprzedaży energii przez prosumentów. Poprawka ma na celu ułatwienie osobom prywatnym produkcję prądu z instalacji wykorzystujących OZE.

W myśl nowych ustaleń prosument nie będzie musiał zakładać działalności gospodarczej i starać się o koncesję w celu sprzedaży energii z mikroinstalacji. Jednak, aby uniknąć przeciązania lokalnych sieci energetycznych Andrzej Czerwiński – przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. energetyki informuje, że nadzyżki prądu skupowane będą po stałej, ale stanowiącej 80% ceny należnej pozostałym eko-elektrowniom wartości. Taki zabieg ma na celu skłonienie prosumentów by w pierwszej kolejności zaspokajali potrzeby własne gospodarstwa, a dopiero w kolejnej sprzedawali energię do sieci. Poseł Czerwiński dodaje, że to, na jakim poziomie ustali się wsparcie dla mikroinstalacji, nie zostało jeszcze określone, lecz do rozmów na ten temat planuje się dopuszczenie samych zainteresowanych inwestycjami w instalacje OZE.

Źródło: Newseria