Poradnik Czyste Powietrze – wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 roku!

Poradnik Czyste Powietrze, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o programie! Jak otrzymać dofinansowanie? Ile można otrzymać? Co bezwzględnie musisz wiedzieć, zanim ocieplisz swój dom i wymienisz źródło ciepła?

Program Czyste Powietrze to mechanizm finansujący szereg działań zwiększających efektywność energetyczną. Wsparcie jest tak rozległe, że nieraz trudno się odnaleźć wśród wszystkich progów dochodowych, kwot i warunków. Dlatego spieszymy z pomocą i przedstawiamy kompleksowe zestawienie wszystkich niezbędnych informacji, które przydadzą się, zanim złożycie wniosek! 

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor GLOBENERGIA
Poradnik Czyste Powietrze, czyli wszystko, co musisz wiedzieć o programie! Jak otrzymać dofinansowanie? Ile można otrzymać? Co bezwzględnie musisz wiedzieć, zanim ocieplisz swój dom i wymienisz źródło ciepła?

Podziel się

 • Program Czyste Powietrze jest podzielony na trzy poziomy - podstawowy, podwyższony i najwyższy.
 • W każdym z nich jest osobne kryterium dochodowe, różnią się także maksymalne kwoty dotacji.
 • Możliwe jest otrzymanie nawet 135 tys. złotych!

Kilka słów o historii - program Czyste Powietrze został uruchomiony w 2018 roku, mając na celu zwalczanie smogu oraz redukcję niskiej emisji. Z początku głównie finansowano wymianę nieefektywnych urządzeń grzewczych. Mimo dostępnej możliwości pozyskania środków na inne przedsięwzięcia dopiero od 2023 roku zaczęto skupiać uwagę na działaniach mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w budynku. Program umożliwia realizację szerokiego wachlarza inwestycji, które zależą głównie od decyzji uczestników. 

Progi dochodowe w programie Czyste Powietrze

Program został podzielony na trzy części, a każda z nich oferuje różne poziomy wsparcia finansowego i ma określone kryteria dochodowe. Wnioskować o środki finansowe mogą wszystkie osoby prywatne, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań wydzielonych w wielorodzinnych budynkach, posiadających oddzielną księgę wieczystą. Progi dochodowe zaprezentowano poniżej:

 • podstawowy poziom dofinansowania - roczny dochód wnioskodawcy poniżej 135 tys. zł,
 • podwyższony poziom dofinansowania - miesięczny dochód do 1894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym, miesięczny dochód do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • najwyższy poziom dofinansowania - miesięczny dochód do 1090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym, miesięczny dochód do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Jak otrzymać dofinansowanie?

Do uzyskania dotacji musimy spełnić jeszcze dwa inne kryteria. Po pierwsze, po finalizacji projektów termomodernizacyjnych w domu nie może pozostać nieefektywne źródło ciepła, nawet jeśli wsparcie finansowe zostało przyznane wyłącznie na prace związane z termomodernizacją. Po drugie, instalowane urządzenia muszą odpowiadać kryteriom określonym w regulaminie programu - ich zgodność należy sprawdzić przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Ważne jest również, aby do wniosku o dofinansowanie dołączyć zaświadczenie o dochodach, wydane przez odpowiedni organ gminy. Dla osób ubiegających się o najwyższy poziom wsparcia finansowego alternatywą może być dokument potwierdzający prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Ile można dostać w programie Czyste Powietrze?

Dotacje są naprawdę wysokie. Nawet do 135 tys. złotych w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją. Do 99 tys. złotych w podwyższonym i do 66 tys. złotych w podstawowym poziomie dofinansowania. Dodatkowo do każdej dotacji można uzyskać dopłatę na audyt energetyczny wysokości do 1,2 tys. złotych. Na co można otrzymać dofinansowanie? Cóż, przede wszystkim na inwestycje wyszczególnione poniżej, czyli:

 • wymianę kopciucha,
 • modernizację instalacji grzewczej,
 • ocieplenie budynku,
 • wymianę okien i drzwi,
 • zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych.

To najważniejsze informacje, które należy zdobyć o programie powietrze. Jeżeli chcesz zdobyć więcej wiedzy na temat programu Czyste Powietrze, to zapraszamy na kompleksowy poradnik na portalu Termomodernizacja.pl. Tam znajdziesz szczegółowe wyjaśnienie dopłaty na audyt energetyczny, dotacji na kompleksową termomodernizację, jak działa drugi wniosek w programie, co trzeba wiedzieć o prefinansowaniu inwestycji i skrupulatnie przedstawione kwoty dotacji i ich intensywności. Czy wiedziałeś, że program można w pewien sposób łączyć z ulgą termomodernizacyjną? Dowiedz się więcej!

Zdjęcie autora: Michał Jakubiec

Michał Jakubiec

Redaktor GLOBENERGIA