Nowy rok rozpoczęliśmy sporymi zmianami. W technologiach energooszczędnych dzieje się wciąż więcej. Powstają nie tylko nowe rozwiązania techniczne, spotyka- my coraz ciekawsze realizacje. Wielu inwestorów nauczyło się kalkulować nie tylko nakłady inwestycyjne, ale też koszty eksploatacyjne oraz komfort eksploatacji. Więcej ciekawych tematów rodzi więcej treści, którą trzeba zaprezentować za pomocą wszelkich dostępnych nośników. I jak to wszystko pomieścić?
Przygotowaliśmy dla Państwa nowy magazyn GLOBEnergia+, dostępny w wersji cyfrowej na stronie globenergia.pl/plus. W sumie 12 wydań w ciągu roku. Obejmować będzie on aktualności na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Wydanie cyfrowe dostosuje się w sposób responsywny do każdego ekranu: laptopa, smartfonu. Takiego magazynu nie można zgubić czy też zalać kawą, za to będzie dostępny całą dobę, w dowolnej chwili. Natomiast niniejsze czasopismo GLOBEnergia, wydawane tradycyjnie, ukazywać będzie się co kwartał. Skupimy się tu na przygotowaniach raportów branżowych oraz opracowywaniu tematów poradnikowych. W tym wydaniu prezentujemy poradnik inwestora fotowoltaicznego oraz raport TOP 50 pompy ciepła. Są to dwie bardzo obiecujące technologie. Takie systemy mogą pracować w sposób całkowicie automatyczny i bezobsługowy. To obecnie spora szansa na zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną z OZE naszych domów, a konieczność dla budynków publicznych w niedalekiej przyszłości. Zapraszamy chętnych, którzy chcą wiedzieć więcej, na spotkanie z naszą redakcją podczas Forum Technologicznego GLOBEnergia, które odbędzie się 5 i 6 marca w Kielcach, podczas targów ENEX Nowa Energia. To szereg prezentacji i dyskusji na temat mikroinstalacji OZE, dobrych praktyk montażu pomp ciepła, systemów fotowoltaicznych oraz sytuacji rynku w obliczu uchwalenia ustawy o OZE.
Wspominając ustawę o OZE, warto zwrócić uwagę na walkę o energetyką obywatelską, czyli prawo do produkcji własnej energii przez gospodarstwa domowe. To spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem dużych koncernów energetycznych oraz grup kapitałowych. Wieszczone są przez nich wszelkie plagi, ze spadkiem zużycia węgla kamiennego włącznie. Jakoś taka wizja mnie nie przeraża, gdy biorę pod uwagę codzienne wdychanie krakowskiego powietrza – przepełnionego trującymi efektami spalania węgla w domowych piecach i kotłach. Za efekty niskiej emisji płacimy zdrowiem, co podkreśla Najwyższa Izba Kontroli w grudniowym (2014) raporcie – szacuje, że około 45 tysięcy ludzi w Polsce traci z tego powodu życie. Energetyka obywatelska jest szansą nie tylko na czyste powietrze, ale oznacza rozwój rynku małych instalacji OZE. To lokalna praca i lokal- nie płacone przez polskie firmy podatki. To wsparcie inwestorów indywidualnych w produkcji własnej energii elektrycznej czy też ciepła z natury. To niezależność Polski od surowców. Rozliczmy posłów głosujących ustawę o OZE – wybierających wsparcie dla koncernów czy też wsparcie prosumentów, czyli obywateli. Głosują- cym przeciw nam – obywatelom – pokażmy od razu czerwoną kartkę. Grzegorz Burek redaktor naczelny
Grzegorz Burek
redaktor naczelny
Wydanie 1/2015 GLOBEnergia do nabycia w sklepie internetowym GLOBEnergia:

W numerze przede wszystkim:
PORADNIK INWESTORA PV
oraz
kompletne zestawienie TOP 50 POMPY CIEPŁA SOLANKA / WODA oraz POWIETRZE / WODA

ponadto:
TECHNIKA GRZEWCZA
Walka o ogień w XXI wieku!
Nowa generacja pomp ciepła
Rozwiązania systemowe w dziedzinie grzania i chłodzenia
PORT PC – nowy zarząd i nowe pomysły
Wykorzystanie popiołów ze spalania biomasy
ELEKTROENERGETYKA
Aluminiowy kręgosłup systemu mocować paneli PV
Na co zwrócić uwagę przy doborze falownika dla instalacji PV?
Prognozowanie uzysku z instalacji PV
INWESTOR/GMINA
Finansowanie zielonych inwestycji
Chorzele – dobre praktyki OZE w gminie
PONADTO W NUMERZE
Ustawa OZE wraca do sejmu – komentarz
Inteligentne sieci energetyczne od podszewki
MAR CONTROL SYSTEM – wszystko pod kontrolą
Czy zielona energia zapewni przewagę na polu bitwy?
40 lat dążeń do elektryfikacji samochodów
Informator