Poradnik „Niska Emisja – efektywność energetyczna w gminach i samorządach” pod redakcją naukową dr inż. Michała Kaczmarczyka już w sprzedaży.

Identyfikacja problemu występowania niskiej emisji jest zagadnieniem dobrze znanym i często poruszanym w ostatnim czasie. Uwaga, słusznie zresztą, skupia się na sektorze produkcji ciepła dla potrzeb budynków jednorodzinnych oraz emisji komunikacyjnej, jako nie tylko dwóch najbardziej energochłonnych sektorów Unii Europejskiej ale jednocześnie najbardziej emisyjnych.

Podstawową kwestią jest zatem zrozumienie istoty produkcji energii i potraktowanie jej przez społeczeństwo jako produktu, który po pierwsze nie musi być wytwarzany w procesie spalania (wykorzystania konwencjonalnych nośników energii), a po drugie powinien być powszechnie oszczędzany. Najtańsza i najbardziej ekologiczna energia, to taka której nie trzeba produkować. Oszczędzajmy więc energię, i pamiętajmy że walka z niską emisją zaczyna się od każdego z nas.

Czym jest niska emisja? Jakie są przyczyny jej występowania? Jakie zagrożenia ze sobą niesie? Jak realizować ideę zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w niniejszej książce. Kierowana jest ona przede wszystkim do przedstawicieli gmin i samorządów, a więc osób mających realną możliwość działania na rzecz ograniczania niskiej emisji. Stanowi również interesujący materiał dydaktyczny dla studentów uczelni wyższych oraz kadry naukowej.

Książka dostępna jest w sklepie internetowym globenergia, link: TUTAJ

Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe pojęcia i otoczenie prawne
2.1. Definicja efektywności energetycznej i niskiej emisji
2.2. Podstawowe akty prawne oraz obowiązki jakie z nich wynikają
2.2.1. Efektywność energetyczna
2.2.2. Niska emisja

3. Efektywność energetyczna sposobem na niską emisję
3.1. Ograniczenie zapotrzebowania na ciepło
3.1.1. Wpływ produkcji ciepła na wielkość niskiej emisji
3.1.2. Oszczędzanie energii/zarządzanie energią
3.2. Termomodernizacja
3.3. Budownictwo energooszczędne, pasywne, zeroenergetyczne

4. Efektywna produkcja energii cieplnej – wymiana źródła ciepła
4.1. Pompy ciepła
4.2. Kondensacyjne kotły gazowe
4.3. Kotły na paliwa stałe
4.3.1. Wykorzystanie paliw stałych do produkcji ciepła w gospodarstwach domowych w krajach ue
4.3.2. Emisje zanieczyszczeń z kotłów na biopaliwa stałe
4.3.3. Normy emisji spalin i efektywności kotłów na paliwa stałe
4.3.4. Graniczne wartości emisji według normy PN-EN 303-5
4.3.5. Przegląd technologii spalania biopaliw stałych
4.3.5.1. Kotły na drewno kawałkowe i brykiety
4.3.5.2. Kotły z automatycznym podawaniem paliwa – kotły na pellety
4.3.6. Kotły czyste i kotły brudne
4.3.7. Spalanie biopaliw stałych na terenach zurbanizowanych (o zwartej zabudowie)
4.3.8. Zmiany w polskim i lokalnym prawodawstwie w zakresie niskiej emisji na przestrzeni lat 2016/2017
4.3.9. Kwestie środowiskowe związane ze spalaniem biopaliw stałych na przykładzie innych krajów
4.4. Lokalne sieci ciepłownicze
4.5. Ogrzewanie prądem

5. Efektywna wentylacja/rekuperacja
5.1. Zwiększenie efektywności energetycznej dzięki optymalizacji systemów wentylacji i rekuperacji
5.2. Rozporządzenia unijne dotyczące efektywności energetycznej systemów wentylacji
5.3. Porównanie systemów wentylacji o stałym i zmiennym strumieniu powietrza wentylacyjnego
5.4. Jakie rozwiązanie wybrać?
5.5. Regeneracja powietrza w budynkach (projekt teoretyczny)

6. Efektywna produkcja energii elektrycznej
6.1. Ile kosztuje gminę zaopatrzenie w energię elektryczną?
6.2. Autonomiczna produkcja energii elektrycznej i jej wpływ na niską emisję
6.3. Fotowoltaika
6.3.1. Moduły fotowoltaiczne
6.3.2. Falowniki
6.3.3. Rodzaje instalacji
6.3.4. Koszty
6.3.5. Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej
6.3.6. Program funkcjonalno-użytkowy
6.3.7. Procedury formalno-prawne
6.4. Małe turbiny wiatrowe
6.4.1. Procedury i kwestie prawne
6.4.2. Ile kosztuje mikroelektrownia wiatrowa?
6.4.3. Produkcja energii elektrycznej z małej elektrowni wiatrowej
6.5. Układy hybrydowe: fotowoltaika + elektrownia wiatrowa
6.6. Mikrokogeneracja
6.6.1. Istota działania układów mikrokogeneracyjnych
6.6.2. Główne systemy – warianty technologiczne
6.6.3. Jak mikrokogeneracja wpisuje się w politykę energetyczną polski
6.6.4. Zalety i wady mikrokogeneracji

7. Efektywność energetyczna w transporcie
7.1. Europejski standard jakości spalin
7.2. Komunikacja miejska
7.3. Multimodalność
7.4. Car-sharing i car-pooling, bike sharing
7.5. Park&ride
7.6. Samochody hybrydowe i elektryczne
7.7. Inne sposoby ograniczania emisji komunikacyjnej

8. Podsumowanie

Redakcja GLOBEnergia