Porozumienie Burmistrzów – polscy liderzy ochrony klimatu

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

co2

Polska produkuje 10 ton CO2 na jednego mieszkańca rocznie, a poziom redukcji otrzymuje się na stałym poziomie rzędu niemal 30%. Zmianom wielkości emisji gazów cieplarnianych towarzyszy zmniejszenie zużycia energii w gospodarce krajowej oraz zmiana struktury zużycia paliw. Dla naszego kraju największym wyzwaniem na najbliższe lata w dziedzinie ochrony klimatu jest także inwestowanie w odnawialne źródła energii. Ogromną inicjatywą w tej dziedzinie wykazują się samorządy, zwłaszcza te, które zostały już sygnatariuszami „Porozumienia Burmistrzów" na rzecz ochrony klimatu.

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"