Porozumienie burmistrzów

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Prezydencie, Burmistrzu, Wójcie – dołącz do najlepszych w UE!

 
Pomocą służy Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, jedyna w Polsce Struktura Wspierająca Porozumienie Burmistrzów.  Zapraszamy do przystąpienia do elitarnego klubu miast i gmin zaangażowanych w ochronę klimatu!
 
Przystąpienie do Porozumienia Burmistrzów oznacza dla miast i gmin liczne korzyści:
·         ograniczenie wydatków na energię,
·         poprawę jakości środowiska lokalnego,
·         podniesienie komfortu życia mieszkańców,
·         dostęp do źródeł finansowania przeznaczonych dla sygnatariuszy Porozumienia,
·         możliwość wymiany doświadczeń z innymi europejskimi miastami i gminami stawiającymi czoła zmianom klimatu,
·         promocję miasta jako lidera w dziedzinie ochrony klimatu na terenie całej Europy.
 
Podpisując Porozumienie prezydenci miast, burmistrzowie oraz wójtowie zobowiązują się do przekroczenia celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) na swoim terenie o ponad 20% do 2020 roku. Wywiązanie się z tego zobowiązania wymaga od sygnatariuszy Porozumienia:
·         sporządzenia inwentaryzacji emisji CO2 obejmującej cały obszar geograficzny miasta lub gminy;
·         opracowania i przyjęcia Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP);
·         wdrożenia działań z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym;
·         organizacji Dni Energii lub Dni Porozumienia Miast, promujących racjonalne wykorzystanie energii wśród mieszkańców;
·         wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi miastami i gminami.
 
Wsparcia Sygnatariuszom Porozumienia udzielają: Komisja Europejska, Biuro Porozumienia Burmistrzów oraz tzw. Struktury Wspierające.
 
W Polsce pierwszą – i jak na razie jedyną - Strukturą Wspierającą Porozumienie zostało Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które pełni rolę pośrednika pomiędzy polskimi sygnatariuszami Porozumienia a Biurem Porozumienia Burmistrzów, pomaga sygnatariuszom w wywiązaniu się z podjętych zobowiązań oraz promuje inicjatywę na terenie kraju. Sygnatariusze Porozumienia mają także dostęp do mechanizmów finansowych, takich jak: ELENA, Program „Inteligentna Energia dla Europy”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, inicjatywy Jessica i Jaspers oraz Instrument Finansowania Inwestycji Komunalnych, które pomogą im w realizacji działań będących konsekwencją podpisania Porozumienia.
 
Porozumienie Burmistrzów jest otwarte dla wszystkich miast i gmin, niezależnie od ich rozmiaru oraz stopnia realizacji lokalnej polityki energetycznej. Na podpisanie Porozumienia zdecydowało się już ponad 2300 miejscowości z całego świata. Są wśród nich zarówno europejskie stolice jak i małe wioski, w tym 11 miejscowości z Polski (Bielawa, Bielsko-Biała, Dzierżoniów, Ełk, Gdańsk, Laszki, Łubianka, Niepołomice, Raciechowice, Stare Juchy, Warszawa).
 
Wszystkie miasta i gminy zainteresowane przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów i włączeniem się w europejski ruch na rzecz ochrony klimatu zapraszamy do skontaktowania się ze Stowarzyszeniem pod adresem e-mail: biuro@pnec.org.pl lub numerem telefonu: +48 (12) 429 1793. Zapraszamy również do uczestnictwa w konferencji i warsztatach dla Sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów, które będą miały miejsce w Warszawie, 5-6 maja 2011 roku.
Więcej informacji: www.pnec.org.pl; www.energyformayors.eu.\