W czasie trwania Targów ENEX Nowa Energia 30 marca w Kielcach odbyło się spotkanie większości przedstawicieli branży fotowoltaicznej w Polsce.

 
Celem spotkania było zawiązanie porozumienia i wypracowanie spójnych oczekiwań branży fotowoltaicznej w zakresie systemu wsparcia. 
 
Podczas spotkania, ustalono treść porozumienia które będzie sygnowane przez przedstawicieli trzech stowarzyszeń branży fotowoltaicznej, środowiska naukowe oraz większość firm działających w branży fotowoltaicznej. Treść porozumienia oraz wypracowany konsensus ma zostać przekazany na ręce Ministra Energii.
 
Zgodnie z rozmową z sygnatariuszami Porozumienia Polskiej Branży Fotowoltaicznej w piśnie do Ministra Energii zostanie zaproponowany system wsparcia prosumentów oparty na trzech filarach:
 
1. Pełny net metering 1:1 obejmujący przeszył oraz dystrybucję 
2. Taryfy gwarantowane po zbilansowaniu w wysokości równej z obecnymi zapisami Ustawy o OZE 
3. Rozszerzenie definicji prosumenta o każdy podmiot kupujący energię oraz posiadający mikroinstalację
 
Spotkanie zostało zainspirowane niejasnymi informacjami, które dochodzą ze strony Ministerstwa Energii oraz brakiem reprezentacji większości środowisk w rozmowach ze stroną rządową. Wspólny front wielu środowisk da silną legitymację jej reprezentantom i ma szansę stać się liczącym się głosem w dialogu o system wsparcia dla energetyki producenckiej.  
 
Redakcja GLOBEnergia