PORT PC jest stowarzyszeniem branżowym, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez tworzenie systemu zarządzania jakością, opracowanie i wdrożenie standardów technicznych oraz certyfikowanie i prowadzanie profesjonalnych porad technicznych na europejskim rynku. Badania przeprowadzone przez organizację wykazały intensywny rozwój rynku pomp ciepła w Polsce w I połowie 2019 r. Szczególnie wyraźny rozwój przypadł na powietrzne pompy ciepła. Liczba sprzedanych jednostek typu powietrze/woda w I półroczu 2019 w stosunku do I półrocza 2018 wzrosła dwukrotnie!

Powietrzne i gruntowe pompy ciepła

Według badań przeprowadzonych przez PORT PC, w rynek pomp ciepła typu powietrze/woda stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł dwukrotnie, porównując sprzedaż w pierwszym półroczu 2019 i 2018 roku.

Organizacja przewiduje, że wzrost liczby sprzedaży pomp ciepła tego typu w całym 2019 roku osiągnie poziom około 20.000 szt.

Rynek gruntowych pomp ciepła odnotował wzrost w I połowie 2019 roku na poziomie blisko 20%. Oznacza to, że w 2019 roku liczba sprzedanych gruntowych pomp ciepła przekroczy 6.000 szt.

Ciągły rozwój rynku trwa! Cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował wzrost na poziomie ok. 30%. W przypadku pomp ciepła do centralnego ogrzewania wzrost wyniósł około 60%.

W segmencie pomp ciepła do ciepłej wody widać nieznaczny wzrost sprzedaży na poziomie ok. 1%. Jest to związane ze wzrostem sprzedaży pomp ciepła do centralnego ogrzewania pomieszczeń, które jednocześnie mogą przygotowywać ciepłą wodę użytkową w budynkach.
Podobnie jak w 2018 roku, również i w połowie 2019 roku wzrósł też znacznie udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych.

Wzrost sprzedaży a Program Czyste Powietrze

Szczególnie widoczny wzrost sprzedaży jest widoczny w segmencie urządzeń o mocy grzewczej poniżej 20 kW. Jest to prawdopodobnie związane z przyśpieszeniem działania programu Czyste Powietrze oraz zwiększeniem zainteresowania klientów bezemisyjną technologią grzewczą.

Na podstawie odpowiedzi uzyskanych z NFOŚiGW w ramach informacji publicznej w sprawie złożonych wniosków w programie Czyste Powietrze na dzień 10 maja 2019 r., PORT PC szacuje, że aż 30% wniosków o dofinansowanie źródła ciepła w nowo budowanych domach dotyczy pomp ciepła. Przy obecnym tempie rozwoju rynku w 2019 roku wg szacunków PORT PC, udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych będzie wynosił około 25%.

Nowe klasy energetyczne

To co może jeszcze dodatkowo przyspieszyć zmiany w strukturze sprzedaży urządzeń grzewczych to fakt, że od 26 września 2019 r. nastąpi zmiana w etykietowaniu urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania. Na etykiecie energetycznej urządzeń grzewczych pojawi się najwyższa klasa energetyczna A+++. Pompy ciepła to urządzenia, które charakteryzują się najwyższą klasą energetyczną A++ i A+++ wśród urządzeń grzewczych oraz najwyższą klasą A+ wśród urządzeń do podgrzewu wody użytkowej.

nowe klasy energetyczne

Etykiety energetyczne urządzeń grzewczych od września 2019 będą uwzględniać najwyższą możliwą klasę energetyczną A+++ Źródło: EHPA/ PORT PC

Polityka klimatyczno energetyczna

Długoterminowo największy wpływ na zwiększenie stosowanie pomp ciepła będzie mieć polityka klimatyczno-energetyczna i plany dekarbonizacji gospodarek Unii Europejskiej do 2050 r. W każdym z analizowanych wariantów dekarbonizacji udział pomp ciepła w ogrzewaniu budynków w 2050 roku, zarówno w ogrzewaniu budynków, jak i w systemach ciepłowniczych będzie kluczowy. Technologia pozwala na włączenie w integrację sektorów produkcji i zużycia energii, jest najbardziej efektywną. Zapewnia przekazywanie ponad 70% udziału ciepła jako OZE. Pozwoli także docelowo na pełną i efektywną dekarbonizację ciepła w budynkach w ramach połączenia sektorów produkcji i zużycia energii.

Zastosowanie pomp ciepła jest najbardziej efektywną drogą wykorzystania energii elektrycznej z OZE. Źródło: BWP/PORT PC

Wg zapowiedzi Komisji Europejskiej główny strumień wsparcia finansowego w nowej perspektywie budżetowej UE w latach 2021-2027 będzie skierowany na efektywność energetyczną budynków modernizowanych i nowych.

Wzrost sprzedaży układów fotowoltaicznych i istniejący system opustów, powoduje duże zainteresowanie klientów pompami ciepła jako odbiornikami wyprodukowanej i zgromadzonej energii elektrycznej w „wirtualnym magazynie”. Klienci montujący układy fotowoltaiczne coraz częściej decydują się na montaż pomp ciepła. Staje się to istotnym czynnikiem wzrostu sprzedaży tych urządzeń.

Od czerwca 2019 r. PORTPC wspólnie z innymi organizacjami zrzeszonymi w Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE rozpoczęły kampanię informacyjną „Dom bez rachunków” promującą budynki plus-energetyczne z pompami ciepła, fotowoltaiką i wentylacją z odzyskiem ciepła. Kampania skierowana jest do osób, które zamierzają budować dom w najbliższej przyszłości oraz instalatorów, architektów i branżystów. Jednym z elementów kampanii jest poradnik „Dom bez rachunków”, który można pobrać ze strony: www.dombezrachunkow.com.

Podsumowanie badań:

● Liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze/woda w I półroczu 2019 w stosunku do I półrocza 2018 wzrosła dwukrotnie, w przypadku gruntowych pomp ciepła nastąpił wzrost około 20%.
● W 2019 roku zapowiada się najbardziej dynamiczny wzrost rynku pomp ciepła w Polsce w historii badań rynku urządzeń.
● Według szacunków PORT PC w programie Czyste Powietrze w nowych budynkach pompy ciepła stanowią około 30% urządzeń grzewczych.
● Pompy ciepła wpisują się w cele klimatyczne tzw. net-zero i politykę klimatyczną Unii Europejskiej jako najbardziej efektywna technologia grzewcza.
Będzie to główny czynnik zwiększającym sprzedaż tych urządzeń na rynku polskim w najbliższych latach.

 

PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła