W dniu 06.12.2018 na Szczycie Klimatycznym ONZ COP 24, prezes zarządu PORT PC Pan Paweł Lachman miał przyjemność odebrania wyróżnienia dla Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC za wkład i działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wyróżnienie za wkład i działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Wyróżnienie zostało wręczone przez ministra Inwestycji i Rozwoju p. Jerzego Kwiecińskiego. W krótkim wprowadzeniu przed przekazaniem wyróżnienia Kamil Wyszkowski – dyrektor UN Global Compact Polska zwrócił szczególną uwagę na działania antysmogowe organizacji PORTPC.
Podkreślono także znaczenie pomp ciepła jako technologii przyszłości, zgodnej z celami klimatycznymi ONZ oraz ich skuteczną ich rolę w likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wręczenie nagrody było elementem Szczytu Miejskiego „Miasta dla Klimatu”. Wydarzenie we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju zorganizował polski oddział United Global Compact. Jest to największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest nam niezmiernie miło za wyróżnienie i docenienie naszej pracy.


Wyróżnienie wręczone na ręce Prezesa Zarządu PORT PC – Pana Pawła Lachmana
Źródło: PORT PC

Przedstawiciele firm na rozdaniu nagród „Business Award for Architects of Development”
Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła to stowarzyszenie branżowe, którego celem jest wzmocnienie wizerunku technologii pomp ciepła poprzez stworzenie systemu zarządzania jakością, opracowywanie i wdrażanie standardów technicznych oraz certyfikację i prowadzenie fachowego doradztwa technicznego na uznanym w skali europejskiej poziomie.

PORT PC od 2012 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) z siedzibą w Brukseli. Ponadto współpracuje z europejskimi organizacjami branżowymi m.in. niemieckim BWP i stowarzyszeniem inżynierów niemieckich VDI oraz uczelniami wyższymi m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską.

PORT PC w swoich działaniach skupia się głównie na rozpowszechnianiu wiedzy na temat pomp ciepła, a także zwiększaniu jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła m.in. przez opracowanie wytycznych branżowych z zakresu technologii pomp ciepła czy wprowadzenie systemu szkoleń i certyfikacji instalatorów EUCERT.

Ponadto celem PORT PC jest stworzenie optymalnych warunków dla technologii pomp ciepła w zakresie prawodawstwa, rozporządzeń, dyrektyw, standardów technicznych i wsparcia. Wszystkie te działania mają się przyczynić do stworzenia warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce.

Szczegółowe informacje: www.portpc.pl

PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła