Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają większe dofinansowanie do pomp ciepła

W 2022 roku zostanie uruchomiony program Moje Ciepło, który przewiduje dopłaty do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym. Dotacje sięgną 21 tys. zł w przypadku gruntowych pomp ciepła oraz do 7 tys. zł dla powietrznych pomp ciepła. Jak się okazuje, rodziny wielodzietne, które zdecydują się na montaż w nowym domu pompy ciepła mogą otrzymać większy poziom dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
pompa ciepła, dom

Obecnie w NFOŚiGW trwają prace nad programem wspierającym rozwój pomp ciepła w Polsce. Inicjatywa będzie szczególnie korzystna z punktu widzenia ogólnopolskiej walki ze smogiem. Przypomnijmy, że obecnie istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do pomp ciepła w programie Czyste Powietrze. Ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w programie Moje Ciepło planowane jest na I lub II kwartał 2022 roku.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym. Przez to program będzie komplementarny wobec programu Czyste Powietrze. Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW będzie dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych, a budżet całego programu to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają większe dofinansowanie do pomp ciepła

NFOŚiGW otrzymał już pozytywne stanowisko Rady Konsultacyjnej Funduszu Modernizacyjnego i projekt programu priorytetowego uzyskał pozytywną ocenę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wiceprezes Narodowego Fundusz Paweł Mirowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformował, że w dokumentach przedstawionych do akceptacji znalazł się zapis umożliwiający zwiększenie z 30 do 45 proc. wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających zwrotowi dla posiadaczy kart Dużej Rodziny.

- Rodziny wielodzietne, które zdecydują się na montaż w nowym domu pompy ciepła mogą otrzymać większy poziom dofinansowania z NFOŚiGW – poinformował Mirowski.

Kluczowe będą warunki techniczne

Ponadto warto wiedzieć, że dofinansowanie w programie Moje Ciepło będzie uzależnione od stanu technicznego budynku. WT 2021 wymaga osiągnięcie minimum 70 kWh/m2*rok dla budynku, jednak na potrzeby dofinansowania mają obowiązywać wymogi techniczne bardziej restrykcyjne. W dokumentach, które zostały przesłane przez NFOŚiGW do Komitetu Inwestycyjnego przyjęto założenie, że w pierwszym (przejściowym) roku funkcjonowania programu Moje Ciepło będzie obowiązywać wymóg EP minimum 63 kWh/m2*rok dla budynku, natomiast w kolejnych latach wymóg ten ma wynosić minimum 55 kWh/m2*rok dla budynku. Szczegółowy w sprawie opisywaliśmy TUTAJ

Źródło: Polska Agencja Prasowa, Puls Biznesu, własne

Zobacz również