Potencjał dachowych instalacji fotowoltaicznych w Belgii sięga 99,6 GW

Instytut EnergyVille oszacował techniczny potencjał produkcji energii odnawialnej z pomocą dachowych instalacji fotowoltaicznych i lądowych instalacji wiatrowych w Belgii. Z analizy wynika, że wynosi on łącznie 118 GW, co odpowiada maksymalnej produkcji energii elektrycznej wynoszącej około 132 TWh rocznie, przekraczając obecne zapotrzebowanie Belgii na około 85 TWh. W szczególności duży potencjał posiada segment instalacji dachowych PV – łączna moc zainstalowana może sięgnąć poziomu 99 GW.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak czytamy w wynikach badań, ocena opiera się na modelu analizy przestrzennej, który uwzględnia powierzchnię dachów i zapotrzebowanie na teren dla rozproszonej produkcji energii elektrycznej w Belgii, gdzie przestrzeń jest de facto ograniczona. Opracowując dane analitycy współpracowali z władzami lokalnymi oraz uwzględnili trendy technologiczne. Studium jest częścią projektu BREGILAB, w ramach którego badane są możliwości stworzenia zrównoważonego systemu elektroenergetycznego w Belgii przy minimalnych kosztach.

W Belgii drzemie duży potencjał rozwoju dachowych instalacji PV

Analitycy podkreślają, że technologia solarna jest szybko rozwijającym się obszarem, w którym stale wzrasta sprawność modułów PV. Do oceny dodatkowego potencjału instalacji instalacji fotowoltaicznych dachach mieszkalnych i komercyjnych wybrano moduł SPR-MAX3-400 z rynku premium (226 Wp na m²), który ma być powszechnie stosowany w ciągu najbliższych 5 do 10 lat. Są to ostrożne szacunki, ponieważ zgodnie z prognozami ITRPV oczekuje się, że technologia PV rozwinie się do wydajności znacznie przekraczającej tę wartość, ponieważ nowe technologie jak ogniwa tandemowe staną się bardziej powszechne.

Mając na uwadze specyfikację dostępnej powierzchni budowlanej warto mieć na uwadze, że dachy budynków mieszkalnych są zazwyczaj nachylone, podczas gdy dachy budynków komercyjnych i przemysłowych są zazwyczaj płaskie. W związku z tym optymalna konfiguracja modułów PV będzie różnić się pod względem orientacji i nachylenia w zależności od rodzaju budynku. W przypadku dachów mieszkalnych, wykorzystuje się tylko 40 proc. całkowitej powierzchni dachu, która jest technicznie dostępna. Zakłada się, że moduły PV są nachylone pod kątem 35° i rozmieszczone proporcjonalnie na południu, zachodzie i wschodzie, aby uzyskać realistyczne profile dobowe i wesprzeć dążenie belgijskiego prosumenta do optymalizacji autokonsumpcji energii. Na budynkach komercyjnych i przemysłowych moduły PV są instalowane z nachyleniem 10° i rozmieszczone symetrycznie w kierunku zachód - wschód, aby zmaksymalizować dostępną powierzchnię i zredukować straty operacyjne. Taka konfiguracja pozwala na pokrycie 80 proc. powierzchni dachu modułami PV. W efekcie potencjał dachowych instalacji PV w Belgii może sięgnąć 99,6 GW. 

Potencjał dachowych instalacji PV w Belgii, grafika: EnergyVille

Potencjał instalacji fotowoltaicznych montowanych na ziemi, instalacji pływających i modułów PV zintegrowanych z budynkami (BIPV) oferuje dodatkowe możliwości zwiększenia wykorzystania PV w Belgii. Jak zauważają eksperci, niestety, nie istnieją jasne wytyczne polityki, które pozwoliłyby na ustalenie priorytetu dla PV montowanych na ziemi w stosunku do innych zastosowań (zbiorniki wodne, rolnictwo lub kompleksy przemysłowe), ani na wiarygodną ocenę potencjału technicznego dla BIPV w sposób przestrzennie jednoznaczny. Dlatego też ten segment fotowoltaiki nie został uwzględniony w szacunkach.

Polityki i strategie wykorzystują tylko część potencjału

Belgia posiada także dodatkowe możliwości techniczne w zakresie lądowej energetyki wiatrowej o mocy 18,3 GW, czyli przy pełnym wykorzystaniu przestrzennym moce wytwórcze w energetyce wiatrowej mogą wzrosnąć 8-krotnie z obecnego poziomu 2,3 GW. Podane moce zakładają instalację turbin wiatrowych o mocy 3,3 MW (VESTAS V112) na pozostałej, dostępnej powierzchni.

Z analiz wynika, że krajowe i regionalne ambicje w zakresie energii odnawialnej do 2030 roku określone w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) dla fotowoltaiki i wiatru na lądzie wykorzystują tylko 6 proc. potencjału technicznego obliczonego dla fotowoltaiki na dachach i 17 proc. potencjału lądowych turbin wiatrowych.

Źródło: EnergyVille

Zobacz również