Niemniej jest i druga strona medalu. Jak się okazuje, instalacje fotowoltaiczne mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi.

Negatywne oddziaływanie niektórych substancji chemicznych powstałych w wyniku spalania paliw kopalnych jest oczywiste, zaś popularne zielone certyfikaty wymagają obecnie ich redukcji. Mało mówi się natomiast na temat szkodliwego wpływu częstotliwości wytwarzanych przez instalacje odnawialnych źródeł energii, jak również na temat kroków, jakie można przedsięwziąć, by zmniejszyć ekspozycję na tego rodzaju oddziaływania.

Instytut Biologii Budowlanej (IBE) od pewnego czasu bada promieniowanie elektromagnetyczne oraz oferuje kompleksowe szkolenia w zakresie pomiarów podwyższonych częstotliwości. IBE opublikował ostatnio artykuł na temat promieniowania elektromagnetycznego powiązanego z instalacjami fotowoltaicznymi. Poniżej przedstawiono najważniejsze problematyczne obszary zaprezentowane w artykule.

  • Inwertery, będące częścią przydomowych instalacji elektrycznych, powodują elektryczny „hałas” nazywany „brudną elektrycznością”. Niektóre osoby mogą z tego powodu odczuwać rozdrażnienie i dyskomfort. Zauważono takie symptomy, jak: nudności, bóle głowy i ogólne zmęczenie.
  • Prąd doziemny może wytwarzać pole magnetyczne, które zaburza rytm biologiczny. Niektóre z symptomów powiązanych z tymi polami to: zaburzenia snu oraz pogorszenie samopoczucia.
  • Sieci bezprzewodowe są źródłem promieniowania z zakresu mikrofal. Ta część spektrum fal jest wiązana z powstawaniem nowotworów. Objawy spowodowane ekspozycją na ten rodzaj promieniowania to m.in.: nudności, bóle i zawroty głowy, ogólne zmęczenie, zaburzenia snu, rozdrażnienie, dolegliwości skórne, zaburzenia słyszenia oraz widzenia.

Powyższe problemy związane z promieniowaniem mikrofalowym z przesyłania sygnałów bezprzewodowo, „brudną elektrycznością” oraz prądem doziemnym są bardzo złożonymi czynnikami elektromagnetycznymi, mającymi negatywny wpływ na środowisko przydomowe, a ich załagodzenie jest utrudnione.  W tej sytuacji pomocne mogą się okazać połączenia związane z Ethernetem, od bezprzewodowych liczników prądu po rutery oraz filtry. Niestety w obszarze energetyki odnawialnej nie są obecnie wytwarzane systemy uwzględniające efekty biologiczne.

Międzynarodowy Instytut Biologii Budowlanej oraz Ekologii opublikował ostatnio artykuł, wyjaśniający, jak panele słoneczne wpływają na środowisko elektromagnetyczne, wytwarzając potencjalnie szkodliwą „brudną elektryczność” oraz prąd doziemny. W podsumowaniu zawarto następujące oświadczenie: „Systemy fotowoltaiczne, podobnie jak inne alternatywne systemy produkcji energii (np. generatory turbin wiatrowych) nie są zalecane osobom, które wykazują wrażliwość na oddziaływania elektromagnetyczne, w szczególności zaś osobom, u których ujawniają się symptomy tzw. Elektromagnetycznej Hiper- Wrażliwości (EHS)”.

źródło: http://www.motherearthnews.com

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia