Potężne wsparcie dla wodoru w Polsce. Jest zielone światło od USA 

12 października br., Polska zainaugurowała nowy etap w rozwoju sektora wodorowego, ustanawiając formalnie Centralną Dolinę Wodorową (CDW). Ten strategiczny krok jest rezultatem wcześniejszych inicjatyw, takich jak utworzenie Mazowieckiej Doliny Wodorowej w 2022 roku, a następnie podpisanie listu intencyjnego w Elektrowni Kozienice w lipcu 2023 roku. Wiadomo również, że administracja Bidena stawa na wodór i wspiera ten sektor u swoich sojuszników.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Obszar CDW obejmuje województwa świętokrzyskie, łódzkie, południowe Mazowsze i północne Podkarpacie. Główny nacisk w działaniach Doliny będzie kładziony na rozwój produkcji i wykorzystania wodoru w Polsce, obejmujący cały proces, począwszy od budowy elektrolizerów, przez magazynowanie wodoru, aż po produkcję energii elektrycznej.

Cel: zielony wodór

Obecnie Polska jest trzecim producentem wodoru w Europie i piątym na świecie. Niestey głównie jest to wodór szary, produkowany przy pomocy reformingu parowego z użyciem gazu ziemnego. By odwrócić ten trend, główne cele Centralnej Doliny Wodorowej obejmują inwestycje w źródła energii odnawialnej, takie jak elektrownie słoneczne i wiatrowe o mocy 2 GW, elektrolizery do produkcji wodoru o mocy 250 MW, rozwój energetyki jądrowej opartej na technologii SMR oraz transformację sektora wydobycia energii, szczególnie w kontekście wykorzystania wodoru jako zielonego paliwa w transporcie ciężkim.

Jednocześnie w czerwcu tego roku rząd Joe Bidena przedstawił plan dotyczący wykorzystania wodoru, zgodnie z którym Stany Zjednoczone mają wyprodukować 10 milionów ton czystego wodoru rocznie do 2030 roku. Od października wprowadzane są rządowe dotacje, które mają wesprzeć amerykański przemysł w osiągnięciu tych celów.

Podczas konferencji PRECOP28 w Katowicach w październiku br. Robert Rudich, energy attaché z Ambasady USA podkreślił, że celem Stanów Zjednoczonych jest do końca dekady obniżyć koszty magazynowania energii o 90%. Wiemy również, że wodór ma odegrać w tym zakresie kluczową rolę. 

Attaché dodał, że do 2030 roku zgodnie z planem cena wytwarzania wodoru ma spaść do 1 dol./kg.   

Finansowanie wodoru w Polsce

Równocześnie z inauguracją CDW, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało rozporządzenie dotyczące finansowania sektora wodorowego w Polsce, którego celem jest ułatwienie rozwoju sektora i wspieranie funkcjonowania CDW w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nowe przepisy szczegółowo określają przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych w Polsce. Wsparcie finansowe obejmuje projekty inwestycyjne związane z wytwarzaniem, wykorzystaniem, magazynowaniem i transportem wodoru, rozwijaniem rurociągów wodorkowych, produkcją innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem oraz budową infrastruktury tankowania dostępnej publicznie.

Wsparcie finansowe będzie dostępne dla czterech kategorii przedsięwzięć, obejmując badania i rozwój, ochronę środowiska, wsparcie portów oraz pomoc regionalną. Wysokość wsparcia dla poszczególnych kategorii jest określona w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Przykładowo, inwestor realizujący projekt z zakresu badań i rozwoju może otrzymać do 35 milionów euro, podczas gdy projekt związany z ochroną środowiska może liczyć na wsparcie do 30 milionów euro.

Nowe przepisy finansowe stanowią ważny krok naprzód w kierunku zrównoważonego rozwoju sektora wodorowego w Polsce, tworząc ramy prawne i finansowe sprzyjające innowacjom i inwestycjom w tej strategicznie istotnej dziedzinie.