Powiat wielicki w województwie małopolskim inwestuje w OZE. Rusza projekt, dzięki któremu prawie 800 budynków prywatnych we wszystkich gminach powiatu zyska systemy fotowoltaiczne. W całym programie biorą udział 32 samorządy, a łączna wartość inwestycji wynosi ponad 110 mln. Połowa kosztów – 59,2 mln zł zostanie pokryta z dotacji unijnych.

Powiat wielicki źródło: gminy.pl

Ekopartnerzy

Systemy fotowoltaiczne na domach w powiecie wielickim będą instalowane w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz energii słonecznej Małopolski”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a jego a łączna wartość opiewa na ponad 110 mln. Przedsięwzięcie jest skierowane do użytkowników indywidualnych, a celem jest montaż ogniw fotowoltaicznych i umożliwienie mieszkańcom obniżenia rachunków za prąd, przy jednoczesnej ochronie środowiska. W programie biorą udział 32 samorządy, w tym 5 gmin z powiatu wielickiego.

Liderem całości przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa. W ubiegłym tygodniu Organizacja ogłosiła przetarg na montaż fotowoltaiki na domach w 32 gminach. Koordynatorem wielickiej części projektu są Niepołomice.

Zainteresowanie mieszkańców przeszło oczekiwania!

Zainteresowanie mieszkańców powiatu wielickiego przeszło oczekiwania. Złożonych wniosków było dwukrotnie więcej niż dostępna liczba miejsc! W związku z tym, o kwalifikacji musiała decydować liczba zgłoszeń. W każdej z gmin powiatu wielickiego są długie listy rezerwowe. Najwięcej instalacji pojawi się na domach w gminie Niepołomice, a kolejno w gminie Wieliczka, Gdów, Biskupice oraz Kłaj.

Jest szansa, że mieszkańcy oczekujący na listach rezerwowych, także uzyskają możliwość dofinansowania! Jak wspomniał Stanisław Nowacki, szef Referatu Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Niepołomicach, trwają rozmowy z urzędem Marszałkowskim, dotyczące przeznaczenia pieniędzy, które nie zostaną wykorzystane w trakcie realizacji projektu.

Urząd marszałkowski skłania się bardziej do przekazania ewentualnych oszczędności na dofinansowanie projektów z listy rezerwowej, które nie otrzymały dotacji w pierwszym rozdaniu – mówi Stanisław Nowacki

Trwa przetarg

Jest duża szansa, że przetarg rozstrzygnie się już w pierwszym podejściu! Kosztorys projektu zaktualizowano do obecnych cen rynkowych. Wyboru wykonawcy inwestycji można spodziewać się w październiku bieżącego roku.

Ile wyniesie dotacja?

Dotacja pokryje 60 procent kosztów instalacji ogniw minus podatek Vat. Pozostałe pieniądze pokryją mieszkańcy uczestniczący w projekcie. Z wyliczeń wynika, że będą to kwoty rzędu 14-15 tys.zł. (przy zakładanej cenie brutto do 5 tys. zł za montaż instalacji produkującej 1kW energii). Inwestycja jest planowana na najbliższe dwa lata.

Rozwój inwestycji w gminach jest bardzo ważny – to trochę tak jak praca u podstaw. Tym bardziej cieszy tak duże zainteresowanie mieszkańców. Skoro wypłynęło aż dwukrotnie więcej wniosków niż jest dostępnych miejsc, to znaczy, że zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce stale rośnie! Bardzo nas to cieszy!

Źródło: dziennikpolski24.pl

Redakcja GLOBEnergia