Związek Powiatów Polskich ogłosił laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej za rok 2010. Na jego czele znalazły się powiaty i gminy stawiające na rozwój energetyki wiatrowej.

Najlepszym wśród powiatów okazał się Powiat Słupski oraz Iławski natomiast najlepszą gminą – Gmina Kobylnica. Najwięcej punktów rankingowych uzyskały one za zlokalizowanie na swoich terenach farm wiatrowych.

Powiat Słupski na swoim terenie posiada zespół 24 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 48 MW. Powiat Iławski posiada farmę wiatrową składającą się z 27 turbin o mocy 40,5 MW.  Natomiast Gmina Kobylnica uzyskała największą liczbę punktów za farmę wiatrową o mocy 48 MW oraz małe przydomowe instalacje.

Żródło: PSEW, Związek Powiatów Polskich