Po cyklu artykułów dotyczących kosztów eksploatacyjnych oraz oszczędnościach wynikających z instalacji pomp ciepła należy przeanalizować opłacalność całej inwestycji, uwzględniając koszty inwestycyjne i eksploatacyjne pomp ciepła.

Tym razem, do porównania wybrano dwie pompy: powietrzną oraz gruntową (z wymiennikiem pionowym o łącznej głębokości 520m), które dobrano do domu o powierzchni 500m2, zlokalizowanego w Krakowie, o zapotrzebowaniu na moc grzewczą 25 kW.
Za alternatywne źródło energii, dla którego obliczono analizę ekonomiczną wybrano olej opałowy
Do obliczeń przyjęto cenę nośników energii:

Energia elektryczna 0,52 zł/kWh
Olej opałowy 3,90 zł/l
 
Dane wstępne:
Pompa powietrzna Pompa gruntowa
Moc pompy ciepła 19,5 kW 26,2 kW
Moc dodatkowego źródłą ciepła  3,8 kW 0 kW
Energia z pompy ciepła  60 535,5 kWh 61 093,1 kWh
Energia z dodatkowedo źródła  577,6 kWh 0 kWh
Czas pracy pompy ciepła  2 857,1 h 2 239,6 h
Energia napędowa pompy ciepła  15 134,9 kWh 11 975 kWh

Koszt brutto energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła 

7 870,16 zł brutto 6 226,98 zł brutto
Koszt energii zużytej przez źródło szczytowe  289,95 zł brutto 0 zł brutto
Porównanie OLEJ OPAŁOWY A POMPA GRUNTOWA

Pompa gruntowa + grzałka elektryczna Olej opałowy
Koszty eksploatacyjne  6 226,98 zł 28 316,09 zł
Różnica w kosztach  22 087,11 zł
Koszt inwestycyjny  144 077,76 zł 50 000,00 zł
Czas wyrównania kosztów
( okres zwrotu pompy ciepła)
4,3 lata
 
Porównanie OLEJ OPAŁOWY A POMPA POWIETRZNA

Pompa powietrzna + grzałka elektryczna Olej opałowy
Koszty eksploatacyjne  8 160,11 zł 28 316,09 zł
Różnica w kosztach  20 153,98 zł
Koszt inwestycyjny  101 260,80 zł 50 000,00 zł
Czas wyrównania kosztów
( okres zwrotu pompy ciepła)
2,5 lata
Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia
Źródło: Firma Glen Dimplex