Różnica w budowie

Powietrzne pompy ciepła typu SPLIT nie różnią się od MONOBLOKÓW pod względem zastosowanych komponentów. Różnica pojawia się w ich rozmieszczeniu.

W przypadku pomp ciepła typu SPLIT, skraplacz znajdujący się po stronie wtórnej, gdzie następuje przekazywanie ciepła do instalacji grzewczej, jest zamontowany po stronie jednostki wewnętrznej, czyli wewnątrz budynku.

Pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną są poprowadzone przewody, którymi krąży czynnik chłodniczy, który ma bardzo niską temperaturę wrzenia. W naszych warunkach klimatycznych nie grozi nam w żadnym wypadku zamrożenie tego czynnika. Pompy ciepła typu SPLIT są w związku z tym bardzo bezpieczne w montażu, gdyż nawet przy dłuższym postoju bez napięcia, czy przy bardzo silnym mrozie, czynnik chłodniczy w układzie nie ma prawa ulec zamrożeniu.

Jednostka wewnętrzna w przypadku SPLITÓW może przyjmować różne formy: formę jednostki wiszącej lub stojącej, czy też tzw. hydroboxów, czyli stacji wymiennikowych. Takie jednostki mogą zawierać praktycznie całą gotową maszynownię: wymiennik, grzałkę, zawór przełączający do pracy c.o./c.w.u oraz pompę obiegową wraz z regulatorem. Istnieją też dużo prostsze formy, na przykład w postaci stacji wymiennikowych z regulatorem zamontowanym na ścianie. Każdy z producentów ma swój pomysł na rozwiązanie dla takiego urządzenia.

W przypadku powietrznych pomp ciepła typu MONOBLOK, cały układ chłodniczy znajduje się w jednostce zewnętrznej. W związku z tym, skraplacz, który w przypadku pomp ciepła typu SPLIT znajduje się po stronie jednostki wewnętrznej, w MONOBLOKACH jest montowany na zewnątrz.

Układ w MONOBLOKACH różni się tym, że jest wykonany fabrycznie w całości, jest więc określany mianem układu hermetycznego. W związku z tym, instalatorzy w trakcie prac wykonawczych nie ingerują w układ chłodniczy, co jest dla nich sporym ułatwieniem.

Budowa jednostki zewnętrznej w MONOBLOKACH jest zwykle bardzo podobna do jednostek zewnętrznych w pompach ciepła typu SPLIT. Montaż wydaje się prostszy dla instalatorów, którzy do tej pory bardzo dużo pracowali z urządzeniami tradycyjnymi, konwencjonalnymi, dlatego że nie muszą wykonywać żadnych prac po stronie układu chłodniczego.  – komentuje Dawid Pantera, inżynier produktu w Viessmann Polska

Instalatorzy montując urządzenie typu MONOBLOK wykonują jedynie podłączenie po stronie wodnej: jednostka wewnętrzna i zewnętrzna są połączone przewodami wodnymi. W związku z tym, pojawia się jeden mały minus. Woda, która krąży pomiędzy jednostkami jest potencjalnie narażona na zamrożenie, jeżeli w dłuższej perspektywie czasu wystąpi brak zasilania, nie będzie zapewniona cyrkulacja wody, a temperatura na zewnątrz spadnie poniżej zera. Są jednak sposoby, by temu zaradzić. Jednym z nich jest zalanie układu czynnikiem niezamarzającym. Wiąże się to jednak z niewielkim spadkiem wydajności układu, wzrostem oporów hydraulicznych i większym przepływem. Drugim sposobem jest zastosowanie zaworów opróżniających, które otwierają się, jeżeli zostanie osiągnięta temperatura graniczna medium, które krąży wewnątrz.

Co na to producenci?

Instrukcje serwisowe producentów nic nie mówią o konieczności zalania układu czynnikami niezamarzającymi, czy zastosowania zaworów opróżniających. Wszystkie pompy ciepła typu monoblok są przystosowane do pracy na wodzie, a decyzja o zabezpieczeniu przed uszkodzeniem w wyniku zamrożenia jest zawsze po stronie inwestora. W gestii instalatora jest natomiast poszukanie dla klienta optymalnego rozwiązania dla występujących lokalnie warunków pogodowych i zasilania w energię elektryczną. – komentuje Dawid Pantera inżynier produktu w Viessmann Polska

Czy są powody do obaw przy montowaniu MONOBLOKÓW?

Pierwsze powietrzne pompy ciepła, które pojawiły się na rynku to właśnie MONOBLOKI. Dopiero później pojawiły się pompy ciepła typu SPLIT, jako urządzenia lepiej przygotowane ekonomicznie do naszego rynku. Ogromne doświadczenie rynku w stosowaniu pomp ciepła typu MONOBLOK pokazuje, że to są naprawdę bezpieczne rozwiązania i tylko w tych miejscach, gdzie można spodziewać się długich przerw w dostawie prądu należy przedsięwziąć środki w celu zabezpieczenia się przed uszkodzeniami właśnie w wyniku zamrożeń.


Materiał został opracowany na podstawie drugiego webinaru z cyklu Webinarowa Środa: „Powietrzne pompy ciepła typu MONOBLOK – jak zabezpieczyć układ przed zamrożeniem?”, który prowadził Dawid Pantera – inżynier produktu w Viessmann Polska

Redakcja GLOBEnergia