Polski rynek pomp ciepła oferuje coraz większa gamę urządzeń różniących się od siebie nie tylko rodzajem dolnego źródła oraz budową, ale przede wszystkim ceną i kosztami eksploatacji, czyli argumentami, które dla większości potencjalnych użytkowników grają rolę kluczową podczas wyboru systemu. Liczne listy kierowane do naszej redakcji z pytaniami dotyczącymi kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poszczególnych systemów pomp ciepła skłoniły mnie do napisania niniejszego artykułu, który przypomina najpopularniejsze systemy pomp ciepła, jednocześnie temat poszerzony został o zagadnienia związane z kosztami.

 

pompa ciepła powietrze wodaNa początek przyjrzyjmy się rozwiązaniu najtańszemu, a zarazem najprostszemu. Jest nim pompa ciepła powietrze-woda przeznaczona wyłącznie do podgrzewu c.w.u. W jednej obudowie urządzenia znajdują się wszystkie elementy pompy ciepła, jego zasadniczą część stanowi zaś zasobnik na ciepłą wodę. Mamy więc parownik, sprężarkę oraz zawór rozprężny, pod którymi znajduje się skraplacz nawinięty na zasobnik. Pompy ciepła tego typu ustawia się w pomieszczeniach, z których mogą czerpać ciepło, np. piwnicach, pralniach, suszarniach, garażach. Mogą też zostać wyposażone w odpowiednie kanały, które doprowadzają powietrze spoza pomieszczenia. Po oddaniu ciepła w parowniku powietrze usuwane jest kanałem wylotowym na zewnątrz. Dolna granica temperatury powietrza możliwego do wykorzystania wynosi (w zależności od producenta) –5 do +5oC, dlatego oprócz standardowej grzałki elektrycznej pompy tego typu mogą być wyposażone w dodatkową wężownicę, do której można podłączyć inne źródło ciepła. Koszt takiej pompy ciepła zaczyna się już od 5000 zł netto.

 

zobacz także:

Zasada działania pompy ciepła

 

Im więcej opcji ona zawiera oraz im niższa dolna granica powietrza możliwego do wykorzystania, tym pompa droższa. Najdroższe urządzenia tego typu kosztują około 12.000 zł netto. Koszt instalacji wynosi od 100 zł do kilkuset złotych przy opcji z podłączeniami kanałów. Średni miesięczny koszt podgrzewu wody użytkowej dla 4-osobowej rodziny wynosi od 40 do 60 zł miesięcznie. Następny rodzaj pomp ciepła, na których się skupimy, to już kompletne urządzenia do centralnego ogrzewania, mogące również dostarczyć energię cieplną do podgrzewu wody użytkowej. W celu przedstawienia przykładowych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych pod uwagę wzięto dom o powierzchni 200 m2 wykonany w standardach nowego budownictwa, położony w III strefie klimatycznej (temp. obliczeniowa –20oC), użytkowany przez cztery osoby, wyposażony w ogrzewanie podłogowe. Kwoty podawane dla poszczególnych rozwiązań są uśrednione na podstawie danych od kilkunastu producentów. W kosztach inwestycyjnych nie uwzględniono kosztów górnego źródła (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory itp.), które są jednakowe dla wszystkich rodzajów pomp ciepła. Opierają się one na rzeczywistych kosztach eksploatacji istniejących obiektów oraz wyliczeniach teoretycznych. Cenę za 1 kWh energii elektrycznej ustalono na 0,5 zł….

 

Jakub Kapuśniak
GLOBEnergia

Czytaj całość w GlobEnergia 6/2011

okładka globenergia 6-2011Image21