Pompy ciepła typu MONOBLOK to urządzenia, na które składa się jedna jednostka, w której znajduje się cały układ chłodniczy, a wyprowadzone są z niej tylko rury dystrybuujące ciepło do budynku. Na pompę ciepła typu SPLIT składa się jednostka zewnętrzna, wyposażona w parownik, sprężarkę i zawór rozprężny, oraz jednostka wewnętrzna ze skraplaczem. Kiedy zdecydować się na pompę ciepła typu SPLIT, a kiedy na MONOBLOK?

Kilka słów o certyfikatach dla instalatorów

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 nakłada obowiązek certyfikacji osób, które zajmują się instalowaniem, serwisowaniem, konserwacją, naprawą, likwidacją lub kontrolą szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, czyli zawierających czynniki stosowane w pompach ciepła.
Z tego rozporządzenia wynika, że osoba, która chce wykonać układ chłodniczy typu SPLIT, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem.

Kiedy pompa ciepła wymaga karty urządzenia i kontroli szczelności?

Dodatkowo, jeżeli ilość gazu w urządzeniu przekracza pewną konkretną wartość, to należy dla niego założyć tzw. kartę urządzenia i regularnie dokonywać kontroli szczelności. Te graniczne wartości przy typie SPLIT i MONOBLOK są różne.

Przy typie SPLIT jest to wartość na poziomie 5 ton tzw. ekwiwalentu CO2. Fluorowane gazy cieplarniane zachowują się w atmosferze podobnie jak dwutlenek węgla, mając negatywny wpływ na efekt cieplarniany. Najczęściej stosowany dzisiaj w pompach ciepła gaz – R410A – charakteryzuje się ekwiwalentem dwutlenku węgla na poziomie 2 088, co oznacza, że 1 kg R410A wypuszczony do atmosfery spowoduje taki efekt cieplarniany, jak 2 088 kg dwutlenku węgla. Jeśli więc ilość gazu, wypełniającego układ pompy ciepła, przekroczy 5 ton ekwiwalentu CO2 (ok. 2,4 kg dla R410A) w typie SPLIT, to należy dla takiego urządzenia założyć kartę produktu i regularnie wykonywać kontrole szczelności.

W pompie ciepła typu MONOBLOK, gdzie cały układ chłodniczy wykonywany jest w zakładzie, wartością graniczną do kontroli szczelności jest 10 ton ekwiwalentu CO2 . Większość producentów urządzeń w małych pompach ciepła, o mocach do 9 kW, projektuje układ tak, by ilość gazu nie przekroczyła tego minimum (5 ton ekwiwalentu CO2 ). Urządzenia większych mocy posiadają już większą ilość gazu, wymagają więc założenia karty produktu i wykonywania kontroli szczelności.

Pompy typu MONOBLOK o mocach powyżej 10 kW, ze względu na wyższe dopuszczane wartości ekwiwalentu CO2 , nie będą tego wymagały.

Przewody z czynnikiem chłodniczym czy z wodą?

W urządzeniach typu SPLIT jednostki łączone są przewodami wypełnionymi czynnikiem chłodniczym o bardzo niskiej temperaturze zamarzania, co gwarantuje, że czynnik ten nigdy nie zamarznie. W przypadku urządzeń typu MONOBLOK, z urządzenia wyprowadzone są rury z wodą grzewczą. W tym przypadku istnieje ryzyko zamarznięcia przewodów. Trzeba je więc odpowiednio zaizolować, nie tylko po to, by ograniczyć straty ciepła do otoczenia, ale by wyeliminować ewentualne zamrożenie wody.

 

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia