Powietrzne pompy ciepła typu MONOBLOK to urządzenia, na które składa się jedna jednostka, w której znajduje się cały układ chłodniczy. Urządzenie lokalizowane jest na zewnątrz budynku, a źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne. Z urządzenia wyprowadzone są rury dystrybuujące ciepło – w postaci ciepłej wody – do budynku. W budynku znajduje się sterownik do urządzenia, zasobnik ciepłej wody użytkowej i – opcjonalnie – zbiornik buforowy.

Urządzenia typu MONOBLOK są masywne, estetyczne, dobrze zaizolowane akustycznie i termicznie. Cały układ chłodniczy wykonywany jest fabrycznie przez producenta, przez co prawdopodobieństwo ewentualnego rozszczelnienia jest bardzo małe. Dla porównania, innym rodzajem powietrznych pomp ciepła są urządzenia typu SPLIT, składające się z dwóch jednostek. W ich przypadku to instalator wykonuje na miejscu instalacji połączenie chłodnicze.

Ze względu na fabrycznie zamknięty system chłodniczy w urządzeniach typu monoblok, instalator nie musi posiadać specjalnych uprawnień wymaganych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014. Rozporządzenie to nakłada obowiązek certyfikacji osób, które zajmują się instalowaniem, serwisowaniem, konserwacją, naprawą, likwidacją lub kontrolą szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Podczas wyboru pompy ciepła typu monoblok warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale przede wszystkim na parametry, wielkość parownika czy deklarowaną przez producenta żywotność urządzenia. Warto też mieć świadomość, że niektórzy producenci od lat produkują wysokiej jakości urządzenia typu monoblok, a niektórzy, ze względu na wymagania dla instalatorów, dostosowali urządzenia typu split do pracy urządzeń typu monoblok. Przekłada się to na niższe ceny urządzeń, mniejsze rozmiary jednostek, ale też na gorsze parametry akustyczne.

Powietrzne pompy ciepła typu MONOBLOK

  • Urządzenia do ustawienia na zewnątrz budynku – jedna jednostka,
  • Urządzenia masywne i dobrze zaizolowane akustycznie i termicznie,
  • Układ chłodniczy wykonany fabrycznie przez producenta,
  • Są dostępne w szerokim zakresie mocy od małych indywidualnych urządzeń 6 kW po duże urządzenia do zastosowań przemysłowych o mocy 60 kW. Można je łączyć w kaskady.
Marka |Model Viessmann
Vitocal 200-A
AWO-M-E-AC
201.A08
Dimplex
LA 12s-TU
Panasonic
Aquarea T-CAP
generacji H WH
-MXC09H3E5
alpha innotec
LWD 90A-HMD
T
Znamionowa moc
grzewcza [kW]
(A2/W35 wg
EN14511)
4,04 9,40 3,59 9,00
COP (A2/W35 wg
EN14511)
3,69 4,00 3,59 3,60
Max. temperatura
wody grzewczej
przy pracy samej
pompy ciepła [oC]
60 60 +/-2 60 70
Min./Max.
temperatura
powietrza  [oC]
-20/+35 -22/+35 -20/+43 -20/+35
Cena netto [zł] 34 460,00 40 090,00
(cena pakietu
EXCLUSIVE
LA12S-TU)
22 900 ,00 27 500,00
(promocyjna
cena do końca
roku 2018)
Gwarancja w cenie
[lata]
2 2 3 (5 lat sprężarka) 5

 

WPL ACS Classic to inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Zastosowanie technologii inwerterowej powoduje, że pompa ciepła sterowana jest zależnie od aktualnego zapotrzebowania na ciepło, co zapewnia wysoką wydajność systemu i znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Chłodzenie inwertera odbywa się poprzez układ hydrauliczny pompy ciepła.
W porównaniu z chłodzeniem przez powietrze, zastosowany układ pozwala zoptymalizować i bardziej efektywnie chłodzić inwerter. Dodatkowo, odprowadzane z inwertera ciepło jest przekazywane dosystemu ogrzewania. Urządzenie wyposażone jest fabrycznie w elementy zabezpieczające (m.in. czujnik wysokiego ciśnienia, czujnik niskiego ciśnienia) oraz posiada zintegrowany system zabezpieczenia przed zamarzaniem. ABC design – Anti-Block-Condensate – uniemożliwia zablokowanie odpływu kondensatu, powstającego przy rozmrażaniu pompy ciepła, i tym samym zamrożenie parownika.

Przegląd zalet:
• Wysoka efektywność – COP do 3.97 przy A2/W35 wg EN 14511,
• Płynna regulacja mocy,
• Inteligentne chłodzenie inwertera,
• SILENT MODE (tryb pozwalający na bardzo cichą eksploatację, np. w nocy).


LA 12S-TU to powietrzna pompa ciepła o bardzo wysokiej efektywności. Uniwersalna konstrukcja oferuje elastyczne możliwości rozbudowy w kombinacji z innymi źródłami ciepła, zarówno konwencjonalnymi jak i odnawialnymi. Rozwiązania techniczne zorientowane są na maksymalnie wydajną pracę pompy ciepła. Elektroniczny zawór rozprężny i COP-booster zapewniają wysokie współczynniki efektywności COP. Podwyższona temperatura zasilania na poziomie 60°C umożliwia współpracę z instalacją grzejnikową. Pompa charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wolnoobrotowego modulowanego wentylatora oraz obudowie zoptymalizowanej pod kątem przepływu powietrza. Przekłada się to na zmniejszenie emisji hałasu, a praca urządzenia staje się naturalnie cicha, gdyż emituje ono zaledwie około 58 dB(A), czyli mniej więcej tyle, co delikatny wiatr.

Najważniejsze zalety:
• Bardzo wysoka wydajność,
• Do zastosowania w nowych budynkach, jak i do modernizacji dotychczasowej instalacji grzewczej,
• Wygodna instalacja dzięki niewielkiemu zapotrzebowaniu na miejsce,
• Cicha praca,
• Wysoka temperatura zasilania,
• Możliwość zamówienia pompy ciepła w dowolnym kolorze z palety RAL.

 

Marka |model

Daikin
Altherma LT
Galmet
Airmax2 12 GT
Stiebel Eltron
WPL Classic
Bosh
Compress 1000i AW
CS7000i AW 9ORE-S
Znamionowa moc
grzewcza [kW]
(A2/W35 wg
EN14511)
11,20 8,31 5,37 10,50
COP (A2/W35 wg
EN14511)
4,6 3,58 3,97 4,3
Max. temperatura
wody grzewczej
przy pracy samej
pompy ciepła [oC]
55 57 60 62
Min./Max.
temperatura
powietrza  [oC]
-25/+35 -20/+30 -20/+40 -20/+35
Cena netto [zł] 26 830,00 30 789,00 25 640,00
(zestaw PL 17
ACS plus SET1S)
37 889,00
Gwarancja w cenie
[lata]
3 2 3 2

Zewnętrzna pompa ciepła pracująca w systemie powietrze-woda umożliwia znaczne obniżenie kosztów ogrzewania domu i pozyskania ciepłej wody użytkowej. Instalowana jest na zewnątrz budynku, a jej montaż nie wymaga wykonywania odwiertów, a jedynie przyłączy hydraulicznych i elektrycznych.

Pompa ciepła Airmax2 12GT to:
• wysoka efektywność: COP 4,72 (A7W35) wg PN-EN 14511,
• klasa energetyczna A++ (A7W35),
• szybki i wygodny montaż ,
• intuicyjny sterownik z kolorowym panelem dotykowym,
• funkcja termostatu, dla wybranego obiegu,
• moduł internetowy, pozwalający na zarządzanie pracą układu zdalnie,
• możliwość ustawienia harmonogramu pracy pompy ciepła i pompy cyrkulacyjnej,
• system pogodowy dopasowujący parametry pracy do warunków atmosferycznych,
• sprężarka typu scroll i elektroniczny zawór rozprężny maksymalizujący wydajność,
• parownik z warstwą hydrofobową,
• automatyczny system odszraniania,
• cicha praca,
• zakres pracy do -20°C,
• gwarancja do 5 lat.


Seria pomp ciepła Aquarea T-CAP została zaprojektowana do pracy w skrajnie niskich temperaturach. Jednostki te idealnie nadają się do budynków mieszkalnych nieposiadających zewnętrznego kotła i wymagających utrzymania stałej wydajności urządzenia. Skrót  T-CAP – od Total Capacity – oznacza, że pompy są zdolne utrzymać wydajność nominalną nawet w temperaturze -15°C bez konieczności wspomagania grzałką elektryczną, a także pracować z bardzo wysoką sprawnością niezależnie od temperatury zewnętrznej i temperatury wody. Pompy MXC mogą całkowicie zastąpić stare kotły gazowe lub olejowe w modernizowanych budynkach, bądź z nimi współpracować. Można je połączyć z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikami niskotemperaturowymi oraz klimakonwektorami, a także podłączyć do instalacji ogrzewania solarnego lub instalacji fotowoltaicznej, co poprawia sprawność układu i redukuje wpływ na środowisko. Możliwe jest także podłączenie termostatu pozwalającego na dokładniejsze sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem.

Najnowsze jednostki monoblok generacji H (oznaczone symbolem MXC) są dostępne w wariantach od 9 do 16 kW z zasilaniem jedno- lub trójfazowym

Marka |model Ochsner
OLWA 9
Samsung
AE120JXYDGH/EU
Helwalex
MONO 13kW
Buderus
Logatherm
WLW196i 8 ARE
Znamionowa moc
grzewcza [kW]
(A2/W35 wg
EN14511)
8,10 9,80 10,95 10,50
COP (A2/W35 wg
EN14511)
3,80 3,32 3,97 4,30
Max. temperatura
wody grzewczej
przy pracy samej
pompy ciepła [oC]
60 55 55 62
Min./Max.
temperatura
powietrza  [oC]
-20/+40 -25/+46 -25/+43 -20/+35
Cena netto[zł] 35 000,00 22 389,00 22 870,00 37 934,00
Gwarancja w cenie
[lata]
2 3 (możliwość
wydłużenia do 5)
5 2

Pompa ciepła Vitocal 200-A w wersji monoblok dostępna jest w wariancie do ogrzewania lub do ogrzewania i chłodzenia. Zaprojektowana i wyprodukowana przez firmę Viessmann z największą dbałością o detale. Wyjątkowo cichą eksploatację osiągnięto dzięki zastosowaniu technologii Advanced Acoustic Design (AAD). Pompa powietrze/woda typu monoblok Vitocal 200-A nie wymaga corocznej kontroli szczelności układu chłodniczego, co jest z kolei wymagane w pompach ciepła typu split o większych mocach grzewczych. Coroczna konserwacja urządzenia ogranicza się zatem do prac analogicznych jak w przypadku tradycyjnych instalacji grzewczych. Nadaje ona się doskonale do eksploatacji dwusystemowej.

Przegląd zalet:

• Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokiej wartości COP wg EN 14511: do 5,0 (powietrze 7°C/woda 35°C) oraz do 4,1 (powietrze 2°C/woda 35°C),
• Dostępna w wersji odwracalnej (ogrzewanie i chłodzenie ),
• Cicha praca,
• Łatwy w obsłudze regulator,
• Zintegrowana funkcja wykorzystania energii elektrycznej z instalacji PV,
• Możliwość sterownia instalacją za pośrednictwem darmowej aplikacji ViCare App i modułu Vitoconnect (w standardzie do pompy Vitocal 200-A).


Pompy ciepła powietrze/woda serii LWD to urządzenia trwałe i niezawodne, a przy tym niezwykle wszechstronne. Ogrzewanie, chłodzenie (pompy z rewersem) i przygotowywanie ciepłej wody. Zestaw składa się z dwóch urządzeń: pompy ciepła zamontowanej na zewnątrz budynku oraz modułu hydraulicznego wewnątrz. Cały obieg chłodniczy wbudowany jest w jednostkę zewnętrzną. Dzięki temu nie trzeba wykonywać żadnych prac przy obiegu chłodniczym, niepotrzebne są też uprawnienia chłodnicze. Pompy ciepła LWD należą do jednych z najcichszych dostępnych na rynku urządzeń tego typu (nawet 45 dB w odległości 1 m od urządzenia). Wysoki współczynnik COP ~4,8 (przy A7/W35) zapewnia ekonomiczne ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. Kolejnym wyróżnikiem serii jest temperatura na zasilaniu – do 70°C przy pracy samej pompy ciepła.

Zalety:
• Wysoki COP ~4,8 (A7/W35)
• Łatwa instalacja
• Szybkie i łatwe uruchomienie dzięki regulatorowi Luxtronik 2.0
• Możliwość współpracy z wieloma źródłami ciepła,
• Zintegrowana fabrycznie hydraulika,
• Bezfreonowy ekologiczny czynnik chłodniczy (R290),
• Własny serwis i 5-letnia gwarancja

Marka |model NIBE
F2040 – 12 kW
Vaillant
VWL 85/3A
IMMERGAS
Audax 8
Waterkotte
BS7010
Znamionowa moc
grzewcza [kW]
(A2/W35 wg
EN14511)
Modulowana: 3,00 – 9,19 4,50 4,90 10,80
COP (A2/W35 wg
EN14511)
3,86 3,90 3,57 3,55
Max. temperatura
wody grzewczej
przy pracy samej
pompy ciepła [oC]
58 63 50 55
Min./Max.
temperatura
powietrza  [oC]
-20/+43 -20/+46 -20/+30 -15/b.d.
Cena netto [zł] 21 000,00 24 990,00 16 576,00 22 389,00
Gwarancja w cenie
[lata]
2 (opcjonalnie 5) 2 2 5

Pompy ciepła powietrze-woda występują w dwóch wariantach: split oraz monoblok. Split charakteryzuje się układem rozdzielnym: na zewnątrz agregat, a w pomieszczeniu hydrobox, połączone rurami chłodniczymi. Konstrukcja monobloka oparta jest tylko na jednej jednostce zewnętrznej, w której „upakowano” hydrobox. Stanowi więc kompletną zmontowaną fabrycznie pompę ciepła gotową do podłączenia do układu hydraulicznego budynku.

Daikin produkuje sterowane inwerterowo monobloki w typoszeregu mocowym 4–16 kW, w wersji grzejącej oraz grzejąco-chłodzącej, o współczynniku COP od 4.3 do 5.0 i SCOP 3.09 w klasie energetycznej A++. Gwarantowana praca urządzeń do temperatur zewnętrznych od -25°C do +35°C, a temperatura zasilania do 55°C.

Monoblok oprócz podgrzewu instalacji CO może podgrzewać cwu w wolnostojącym zasobniku umieszczonym w kotłowni, dokładamy tylko zawór trójdrogowy przełączający oraz czujnik temperatury cwu. Przy montażu zalecamy stosowanie bufora ciepła o pojemności minimum 20 l. Gwarancja na urządzenie wynosi od 3 do 5 lat i jest realizowana w praktyce przez serwis fabryczny Daikin z czasem reakcji 24 h.


CAŁY RAPORT DOSTĘPNY W GLOBENERGIA 3/2018 – TUTAJ


Zapraszam również do analizy rynku powietrznych pomp ciepła typu split!

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia