Powstaje terminal instalacyjny w Świnoujściu z unijnym dofinansowaniem!

Powstaje terminal instalacyjny w Świnoujściu z unijnym dofinansowaniem!

W Świnoujściu powstaje terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych znany jako WTIV (ang. wind turbine installation vessel), który zdolny będzie do obsługi największych jednostek instalacyjnych  czwartej generacji. Inwestycja uzyska spore dofinansowanie, bo w wysokości prawie 66 mln euro! Inwestycja ma być gotowa na przełomie 2024 i 2025 r.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Powstaje terminal instalacyjny w Świnoujściu z unijnym dofinansowaniem!

Podziel się

Prawie 66 mln dofinansowania dla elektrowni wiatrowej

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (ZMPSiŚ) otrzymał spore, bo aż 85% dofinansowanie kosztów całkowitych dla projektu pod nazwą "Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej" z Instrumentu "Łącząc Europę". Ten ambitny projekt zakłada działania w okresie 2021-2027. Dofinansowanie, które zostało przyznane temu przedsięwzięciu, zasługuje na duże uznanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę całkowity koszt projektu wynoszący 77,5 miliona euro. Ostateczna kwota dofinansowania wyniesie imponujące 65,9 miliona euro.

ZMPSiŚ o to dofinansowanie musiał jednak zawalczyć. Mowa tutaj o wygranej w konkursie CEF: CEF 2 Transport - Projekty w ramach sieci bazowej - Koperta Spójności CEF-T-2022-CORECOEN-MARP-WORKS: Porty morskie - prace studyjne, roboty budowlane lub mieszane, z priorytetem dotyczącym rozwoju zdolności i obiektów portowych w związku z morskimi farmami wiatrowymi. Decyzja o dofinansowaniu została podjęta 20 czerwca 2023 r. przez spółkę EUROPEAN CLIMATE, INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT EXECUTIVE AGENCY (CINEA). 

Wizualizacja portu instalacyjnego w Świnoujściu
Wizualizacja portu instalacyjnego w Świnoujściu.

Przewidywane możliwości inwestycji

Planowana inwestycja umożliwi budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o zainstalowanej mocy 1140 MW zlokalizowanej na wodach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, która stanowi część projektu globalnego mającego na celu stworzenie środków do produkcji „zielonej energii" i połączenie ich z polską siecią energetyczną. 

Dzięki powstałemu przedsięwzięciu możliwe będzie dokonywanie przeładunków, składowanie i montaż sekcji wież wiatrowych wraz z fundamentami oraz innych elementów turbin wiatrowych. Możliwe będą również ewentualne przeładunki i składowanie ładunków ponadgabarytowych, które są obszerne i ciężkie. Ważnym aspektem projektu jest nieograniczony dostęp do wody. Jest to o tyle ważne, że przy wielkoskalowych przedsięwzięciach możliwy jest transport ładunku z zachowaniem standardów bezpieczeństwa dotyczących głównie odległości. 

W ramach projektu zostaną zrealizowane elementy portowej infrastruktury dostępowej, takie jak m.in. pogłębienie kanału wejściowego oraz basenu portowego wraz z obrotnicą, doprowadzającego do nabrzeży głębokości technicznej 12,5 m, budowa dwóch stanowisk statkowych, w jednej linii cumowniczej o łącznej długości około 500 m umożliwiających bezpieczne cumowanie statków maksymalnych typu jack-up i innych, a także formowanie nowego obszaru portowego wraz z konstrukcją przyszłego nabrzeża na długości około 290 m umożliwiającego dalszy rozwój terminalu instalacyjnego o kolejne stanowisko dla jednostek instalacyjnych (WTIV).

Transeuropejska Sieć Transportowa

Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T) jest mechanizmem służącym do koordynacji, zapewnienia spójności oraz uzupełniania inwestycji infrastrukturalnych. Projekt terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych doskonale wpisuje się w ramy TEN-T, ponieważ jego celem jest realizacja strategii sieci, mającej na celu zwiększenie przepustowości, jakości, wydajności i efektywności środowiskowej sieci transportowej, szczególnie w kontekście relacji między transportem morskim a sieciami transportowymi w Polsce, Europie Środkowej, Południowej i Południowo-Wschodniej. Ponadto, ta inwestycja przyczyni się do osiągnięcia celów określonych dla korytarzy sieci TEN-T, takich jak Bałtyk-Adriatyk i Morze Północne-Bałtyk, a także innych planowanych korytarzy TEN-E, które mają na celu harmonizację sieci elektroenergetycznej w obszarze Morza Bałtyckiego. Terminal będzie również wspierać realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia