Projekt pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowanych farm wiatrowych PGE o 18 procent. Ponadto umocni koncern na pozycji największego producenta zielonej energii w Polsce.

Według szacunków, średnioroczna produkcja wzrośnie z około 1841 GWh do 2119 GWh. Zwiększy się też moc zainstalowana w należących do niej farmach wiatrowych z 549,98 MW do 647,16 MW.

Celem Spółki jest posiadanie 25 procent rynku do 2030 roku.

Co zakłada projekt?

Inwestycja otrzymała nazwę Klaster. Zakłada, że do połowy 2020 roku postawione zostaną trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy. Instalacje powstaną w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice w odległości 3 – 13 km od linii brzegowej Bałtyku. W sumie wybudowane zostaną 33 wiatraki o mocy 2 MW oraz 10 wiatraków o mocy 2,2 MW.

Zaprojektowano również poprowadzenie linii wysokiego napięcia pomiędzy Kamieniem Pomorskim i Skrobotowem o długości prawie 30 km. Ma ona poprawić bezpieczeństwo energetyczne oraz parametry pracy sieci dystrybucyjnej w całym regionie.

PGE wygrywa na aukcji

Inwestycja zrealizowana zostanie dzięki wygranej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Organizowana przez Urząd Regulacji Energetyki aukcja skierowana była do wytwórców energii elektrycznej z fotowoltaiki i elektrowni wiatrowych na lądzie. Moc zainstalowana musiała przekraczać 1 MW.

Wygrana z liczną konkurencją, z którą musieliśmy rywalizować, to duży sukces spółki. Zakończona aukcja stanowiła ogromne wyzwanie, bo po raz pierwszy obejmowała nowe farmy wiatrowe – powiedział wiceprezes PGE Energia Odnawialna, Arkadiusz Sekściński.

Wprowadzenie w połowie 2016 roku systemu wsparcia opartego o aukcje miało przyczynić się do obniżenia kosztów wsparcia OZE dla odbiorców końcowych. Równocześnie zapewniając stabilne przychody dla inwestorów.

Zwycięzcami aukcji są firmy, które zaoferowały najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej. W zamian otrzymuje się gwarancję, że nie zmieni się ona w całym piętnastoletnim letnim okresie wsparcia. W przypadku projektu Klaster okres ten obejmuje lata 2021-2035.

Źródło: pgeeo.pl

Redakcja GLOBEnergia