Jedną z głównych barier dla potencjalnego inwestora w elektryczny samochód, jest obawa o niewystarczającą dostępność stacji ładowania. Zwykle są one porozmieszczane w dużych miastach, ale co jest oczywiste, nie w takim stopniu jak zwykłe stacje benzynowe. Co dopiero, gdy mowa o dalszych wyjazdach? Jak rozplanować podróż w daleką drogę? Bogata infrastruktura ładowania jest w takim wypadku bardzo potrzebna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na kolejne 27 stacji ładowania przy autostradach A1, A2 i A4.

Przetarg ogłoszony

W ubiegłym miesiącu GDDKiA przekazała wyłonionym w przetargu operatorom stacji ładowania samochodów elektrycznych tereny zlokalizowane na siedmiu Miejscach Obsługi Podróżnych zlokalizowanych przy autostradzie A4 Wrocław – Katowice oraz drodze ekspresowej S8 Wrocław – Łódź. Teraz został ogłoszony przetarg na kolejne 27 stacji, tym razem przy autostradach A1, A2 i A4. Podejmowane działania zmierzają do zapewnienia bezpiecznej możliwości poruszania się pojazdami elektrycznymi na kolejnych kluczowych odcinkach dróg zarządzanych przez GDDKiA.

Ogłoszony przetarg dotyczy trzech autostrad: A1 (Toruń – Tuszyn oraz Pyrzowice – Gorzyczki), A2 (Konin – Warszawa) oraz A4 (Wrocław – Katowice).Do wyłonionych poprzednio stacji na autostradzie A4 dołączyły 3 kolejne, które nie wzięły udziału w poprzednich przetargach w związku z zasadą antymonopolową.

Poniżej przedstawiamy 27 stacji, których dotyczy ogłoszony przetarg.

Do kiedy można składać oferty?

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wybór podmiotów, które poprzez złożenie Ofert wyrażą wolę objęcia w dzierżawę fragmentu obiektów MOP I, zlokalizowanych w ciągu autostrady A1, A2 oraz A4, na których będzie prowadzona działalność związana z eksploatacją ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Okres trwania umowy wynosić będzie 10 lat, z możliwością przedłużenia do 5 lat.

Termin składania Ofert upływa z dniem 10 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00.

Plany na 2020

W kolejnym etapie, planowanym na I kwartał 2020 r.GDDKiA przewiduje ogłoszenie postępowania na budowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora dla pozostałych MOP zlokalizowanych na autostradzie A4 (Kraków – Korczowa oraz Zgorzelec – Krzyżowa), a także na drogach ekspresowych S3 Szczecin – Gorzów Wielkopolski, S7 Gdańsk – Warszawa oraz S8 Białystok – Warszawa.

Rozwijanie infrastruktury ładowania jest bardzo ważne w kwestii rozwoju elektromobilności, a autostrady i drogi szybkiego ruchu są bardzo dobrym polem do inwestycji! Przetarg trwa do 10 grudnia.

źródło: gddkia.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia