Wiceminister Piotrowski zwraca uwagę, że wsparcie dla tych instalacji będzie udzielane na okres 15 lat.

Myślimy, że w 2017 r. jeszcze przed sezonem letnim przeważająca ich część powstanie – dodaje.

Jednocześnie podkreśla, że resort energii zdecydował się na umożliwienie powstania instalacji fotowoltaicznych właśnie z uwagi na szybki proces realizacji inwestycji, co pozwoli na szybką weryfikację sprawności działania systemu aukcyjnego, a więc stopień realizacji instalacji, których oferty wygrały aukcję. Zdecydowano się na to także z uwagi na fakt, że instalacje te dostarczają energię elektryczną w szczytowym okresie zapotrzebowania, ze szczególnym uwzględnieniem okresu letniego.

Zdaniem wiceministra Piotrowskiego rozwój instalacji fotowoltaicznych ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego.

Potrzeba zapewnienia odpowiedniej generacji energii elektrycznej w okresie letnim jest szczególnie istotna w kontekście sytuacji, która miała miejsce w Polsce w sierpniu 2015 r. – dodaje.

Dodatkowo, z uwagi na obserwowaną dużą podaż projektów inwestycyjnych w tym obszarze technologicznym przewiduje się, iż ceny proponowane w aukcjach na zakup energii z instalacji fotowoltaicznych będą bardzo atrakcyjne.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2015 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły 20 stopień zasilania ze względu na wysokie ryzyko awarii systemu energetycznego. Bezpośrednim powodem była fala upałów, która zalała kraj i spowodowała wyjątkowo wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną.

23 września 2016 r. został zakończony trzeci etap testów Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), w trakcie którego zorganizowano cztery aukcje symulacyjne. Łącznie we wszystkich aukcjach Wytwórcy złożyli 28 ofert na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE. Miesiąc temu Urząd Regulacji Energetyki informował, że prace analityczno-informatyczne, mające na celu dostosowanie systemu do przepisów zawartych w nowelizacji ustawy OZE z 22 czerwca 2016 r., wciąż trwały, a ewentualne udostępnienie aplikacji będzie zależne od stanu zaawansowania tych prac.

Źródło: Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki